Chefsrekryteringsguiden

Executive

Guide

Datum

2023-12-27

Läsning

10 min

image
1

Hyra eller rekrytera?

Chefsrekryteringsprocesser kan se väldigt olika ut. Ibland handlar det om att fylla ett långsiktigt behov, ibland om att hitta en ledarskapsresurs för en begränsad period. I det senare fallet kan det vara en bra idé att hyra in en chef via ett rekryterings- och bemanningsföretag. Det går oftast fortare än en traditionell rekrytering och du har inget arbetsgivaransvar för den nye medarbetaren. Du får också möjlighet att prova en person under en tid inför en eventuell anställning senare. Oavsett om du vill hyra eller rekrytera är det viktigt att du noga tänker igenom den nya chefens profil innan du börjar leta.

2

Rekrytera strukturerat

Alla rekryteringar handlar förstås om att hitta rätt person för jobbet, Men när det gäller chefsrekrytering är insatserna oftast högre än för många andra tjänster. En lyckad rekrytering av en VD, CFO eller annan nyckelperson kan innebära ett stort lyft för ditt företag. Men går det snett kan det bli kostsamt på flera olika sätt. En effektiv chefsrekryteringsprocess minimerar riskerna och gör valet enkelt och smidigt. Rätt person kan ge hela din organisation nya perspektiv på gamla problem, tillföra andra erfarenheter och driva gruppen framåt. Därför bör du lägga tid på att få struktur på din rekrytering. Och det börjar med grundarbete och behovsanalys.

3

Urval i flera steg

Kandidaternas upplevelse av chefsrekryteringsprocessen är viktig för ditt employer brand och ingen inblandad vill slösa tid. Därför bör du göra ett löpande urval under processen. Sålla direkt bort olämpliga kandidater och återkoppla till dem. På så sätt sparar du mycket tid under processen.

4

Efter rekryteringen

Grattis! Du har nu valt ut den lämpligaste kandidaten för det viktiga chefsjobbet. När avtalet är påskrivet, meddela snabbt de övriga sökande att tjänsten är tillsatt. Tips: fråga om du får behålla deras ansökningar. Att ha information om personer som redan visat intresse för att arbeta i ditt företag kan underlätta framtida chefsrekryteringar avsevärt.

5

Stöd den nyrekryterade chefen

Ge din nya medarbetare bästa möjliga förutsättningar att snabbt komma in i sin nya chefsroll. Har ditt företag har ett chefsutvecklingsprogram? Se till att den nya chefen börjar delta i det så snart som möjligt. Försäkra dig om att personen koll på sina nya arbetsuppgifter och vad som förväntas av hen. Gör också en genomgång av hur verksamheten som helhet fungerar, om relationer med kunder och andra externa kontakter, era policys, hur ert interna samarbete fungerar och så vidare. Gör täta avstämningar under den först tiden. Du behöver veta dels hur den nyrekryterade chefen upplever sin situation, men också hur hens medarbetare tänker och känner kring sin nya chef.

6

Utvärdering och uppföljning

Det är alltid viktigt att utvärdera och följa upp en chefsrekrytering för att kvalitetssäkra processen, oavsett om du rekryterat själv eller tagit hjälp av en rekryteringskonsult. Hur har processen upplevts av parterna? Du säkerställer inte bara att dina medarbetare och den nyrekryterade chefen är nöjda, du drar också lärdomar du har nytta av i nästa rekrytering.

7

Sammanfattning

Lycka till!

Relaterade artiklar

(Executive)

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för inspiration och värdefulla tips samt nyheter om vad som är på gång på arbetsmarknaden.

Vad passar bäst in på dig?

Vi hjälper företag att växa och ger människor arbete och möjligheter att utvecklas.

© Copyright 2024 OnePartnerGroup