Psst! För att njuta av allt vår sida har att erbjuda så rekommenderar vi att du byter webbläsare. Här får du smidig vägledning: https://browsehappy.com/

Rekrytering

8 min lästid

Förbättra din rekrytering: 12 frågor att ställa på intervjun

Vilken är din största svaghet?”, “Var ser du dig själv om fem år?”, “Varför ska vi anställa just dig?” Det kan vara svårt att komma på bra frågor att ställa på en intervju som arbetsgivare. Vanliga intervjufrågor likt dessa, även om tanken bakom dem är god, är långt ifrån bra frågor att ställa på intervju som arbetsgivare.

Ställer du förutsägbara intervjufrågor så får du lätt förutsägbara svar. Skippa därför flosklerna och ha en mer kvalitativ arbetsintervju med dina kandidater. Gör som de främsta rekryterarna och ta del av våra tips på frågor du inte får missa att ställa på en intervju.

12 överanvända intervjufrågor och förslag på bra frågor att ställa till den sökande i stället:

1. “Berätta lite om dig själv”

Här har vi en av många vanliga intervjufrågor som ofta används för att inleda en intervju. Den är tänkt att vara en isbrytare men har ofta motsatt effekt. För hur bra bild av sig själv hinner man egentligen ge på bara några minuter och dessutom i de första nervösa, stapplande stegen i en konversation? Intervjufrågor som denna riskerar mest att överväldiga kandidaten på en arbetsintervju. Som bäst får du ett noga inrepeterat svar som kanske ger en övergripande bild av denne, men inte mycket djup eller personlighet.

Fråga istället:

“Vilka förhoppningar har du på den här intervjun?”

Du har troligtvis redan ett bra hum om vem personen som sitter framför dig är, utifrån den research du gjort. Skippa därför ”berätta om dig själv”-frågan helt. Det här alternativet är en mjukare öppning, hjälper er att bryta isen och lägger en bra grund för resten av samtalet.

 

2. “Vad motiverar dig?”

Självklart vill du bilda dig en uppfattning om vad som driver kandidaten, och hur hens filosofi passar in i ditt team. Men den här, likt andra vanliga intervjufrågor, är ganska vag och genererar ofta samma slags svar. Kanske anpassar kandidaten sitt svar efter vad hen tror att du helst vill höra.

Fråga istället:

“Har du någon gång känt dig omotiverad på jobbet? Varför?”

Genom att vända på frågan får du kandidaten att tänka efter lite extra. Ni kan kringgå de förutsägbara svaren och i stället ha en ärligare diskussion.

 

3. “Vilken är din största svaghet?”

Dessa typer av frågor att ställa på intervju är viktiga för att få en bättre insikt i kandidatens självbild, självförtroende och kompetens, men samtidigt är det en fråga där de flesta kandidater har förberett ett så diplomatiskt och självförhärligande svar som möjligt. “Jag är en hopplös perfektionist”, eller “Jag har så svårt att säga nej.”

Fråga istället:

“Vilka egenskaper hos dig själv jobbar du på att förbättra?”

Den här frågan är formulerad på ett positivare sätt som gör kandidaten mer bekväm med att svara ärligt. Ingen är ju perfekt, och det finns alltid möjlighet till förbättring. Du vill att kandidaten ska känna sig bekväm med att diskutera både styrkor och brister utan att känna att de måste framställa sig själva som perfekta människor.

 

4. “Hur stresstålig är du?”

Många kandidater kommer att säga att de är mycket stresståliga och till och med motiveras av hög stress, men de flesta säger det för att det är vad de tror att du vill höra, inte för att det är sant. Sanningen är att de allra flesta av oss inte hanterar stress särskilt bra och hade föredragit en arbetsmiljö med så lite negativ stress som möjligt.

Fråga istället:

“Vad gör dig stressad och orolig på jobbet och varför?”

Vi är alla olika – vad som gör oss stressade och hur vi påverkas av det. Det här är en bra intervjufråga som de bästa rekryterarna ställer för att få en mer nyanserad diskussion om hur kandidaten upplever och hanterar stress på jobbet.

 

5. “Vilka är dina största styrkor?”

Frågor vid en anställningsintervju som “Vilken är din största svaghet” brukar generera en uppsjö trygga standardsvar, detsamma gäller i detta fall. “Jag lär mig snabbt, jobbar noggrant, är pålitlig och är en bra teamplayer…”

Detta kanske stämmer, men det skiljer inte kandidaten från alla de andra som svarat likadant.

Fråga istället:

“Vad skulle vara den bästa komplimangen du kan få på en arbetsplats, och varför?”

Svaret på den här frågan kommer troligtvis vara mer specifikt. Den kommer ge dig en bättre inblick i de personliga egenskaper kandidaten själv värderar högt och helst vill bidra med på arbetsplatsen.

 

6. “Kan du beskriva ett tillfälle i din karriär då du gjorde det lilla extra/levererade utöver förväntningar.”

Du bör undvika intervjufrågor som ber kandidaten beskriva tidigare erfarenheter. Svaren är begränsade och ofta inte längre relevanta.

Fråga istället:

“Om jag ber dig lösa problem X, hur tacklar du utmaningen? Hur ser din arbetsprocess ut?”

Be kandidaten leda dig igenom sin strategi och process för att tackla ett yrkesrelaterat problem. Genom att skapa ett hypotetiskt scenario som är relevant för rollen som kandidaten söker får du en bra bild av hur denne skulle göra sitt jobb hos dig, idag. Inte för flera år sedan på en annan arbetsplats.

 

7. ”Kan du beskriva ett tillfälle i din karriär då du misslyckades med något? Vad lärde du dig av det?”

Det här är ett viktigt diskussionsämne. Men precis som med andra frågor vid en anställningsintervju enligt ovan så begränsar du kandidaten till tidigare erfarenheter. Och precis som med frågan om svagheter så kan denna fråga kännas snårig och riskabel. Hur stora misstag vågar man prata om, och hur små misstag kan man komma undan med?

Fråga istället:

“Vad är den svåraste aspekten av ditt yrke? Vad har du fått jobba som hårdast med att bemästra?”

Alla gör misstag, det är oundvikligt och rent av hälsosamt. Men det kan vara svårt att prata om misslyckanden utan att känna osäkerhet och skam. Fokusera därför konversationen på de positiva effekterna av att misslyckas, så kommer du få en bra bild av hur kandidaten hanterar motgångar och nederlag och vänder dem till sin fördel.

 

8. “Var ser du dig själv om fem år?”

Det du egentligen vill veta: “Är kandidaten ambitiös? Är de framtidstänkande? Har de en plan för hur de ska nå sina mål?”

Hur många av oss har egentligen en aning om hur vårt liv ser ut om fem år? Än mindre har en plan för var vi ska vara då. Den här frågan är irrelevant i en tid då utvecklingen går i rasande fart och ingen vet hur världen ser ut om ens ett år. Dessutom kan intervjufrågor som denna lätt upplevas som en fälla. “Tänk om min personliga vision inte passar in i företagets vision? Låter jag för ambitiös eller för oambitiös?”

Fråga istället:

“Vad innebär framgång för dig och hur vet du om du är framgångsrik i ditt jobb?”

Hur en person definierar framgång säger mycket om personlighet och drivkraft. Genom sitt svar på den här frågan kan du enklare avgöra hur väl de skulle passa in i din företagskultur. Det är en av många bra intervjufrågor att ställa mot slutet av en intervju som arbetsgivare.

 

9. “Varför vill du jobba hos oss?”

Det är lite tidigt för den här frågan. De flesta kandidater har sökt flera jobb samtidigt och har kanske inte ens bestämt sig för om de är intresserade av att gå vidare i processen med dig. Genom att ställa den här frågan kan du tvinga dem att spela mer entusiastiska än vad de kanske är.

Fråga istället:

“Vad för slags erfarenhet/utmaning letar du efter just nu i din karriär, och varför?”

Här håller du frågan mer generell och kan på så vis lära dig mer om kandidatens mål och motivation. Du kan lättare avgöra om deras önskemål stämmer överens med det du erbjuder – om ni är en bra matchning.

 

10. “Varför ska vi anställa just dig?”

Som i många andra vanliga intervjufrågor riskerar du även här ett inrepeterat svar fullt av opersonliga floskler. Det är underförstått att kandidaten är kompetent, ambitiös och har många goda egenskaper. Annars hade de inte suttit i den här intervjun med dig. Vad du vill veta är vad som utmärker dem. Vad du kan få av dem som du inte kan få av någon annan.

Fråga istället:

“Vilka unika erfarenheter och perspektiv tror du att du kan bidra med?”

Frågan är i stort sett densamma, men formuleringen fokuserar på det unika och utmärkande. Försök få hen att berätta om konkreta erfarenheter eller personlighetsdrag som de anser vara en konkurrensfördel, och varför.

 

11. ”Arbetar du i team med kollegor idag?”

De allra flesta arbetar i något slags team men den här frågan säger ingenting om kandidatens roll eller känsla för att arbeta med andra människor. Frågan är ganska mekanisk och måste följas upp med flera följdfrågor för att få en djupare beskrivning.

Fråga istället:

“Hur vill du beskriva din plats i teamet”

Här ges direkt utrymme för kandidaten att tänka och beskriva hur hen finner sig till rätta i ett team och vilken eller vilka platser/roller som känns bekväma.

 

12. “Har du några frågor till mig?”

Frågan är såklart välmenande. Du vill vara säker på att kandidaten inte går ifrån arbetsintervjun med obesvarade frågor. Men genom att fråga detta antyder du lätt att kandidaten borde ha massor av smarta frågor till dig. Att det rentav verkar oengagerat att inte ställa en fråga.

Fråga istället:

“Om du var i min sits, vilken fråga skulle du ställa för att avgöra om du var rätt för det här jobbet? (Och vad är ditt svar på den frågan?)”

Lita på att kandidaten flikar in under intervjuns gång om hen har frågor om rollen, ditt företag eller anställningsprocessen. Genom att i stället avsluta med den här frågan ger du dem chansen att belysa ämnen som de gärna skulle diskuterat men inte fått tillfälle att göra. Deras svar kan dessutom hjälpa dig att förstå yrkesrollen ännu bättre och kanske dra nytta av idéerna i framtida intervjuer. Ta lärdom och få inspiration på intervjufrågor att ställa till din nästa kandidat.

 

Behöver du hjälp att ställa bra intervjufrågor vid en arbetsintervju?

Vi på OnePartnerGroup är proffs på rekrytering och bemanning. Oavsett om du behöver hitta en vd, inköpare, administratör, säljare eller en ekonomichef har vi verktygen för att attrahera rätt kandidater och tillsätta rätt person på rätt arbetsplatsKontakta oss för mer information och guidning kring bra intervjufrågor att ställa till kandidaten på anställningsintervjun.

Eller är du arbetssökande ute efter ett nytt jobb? Inga problem, vi hjälper dig!

Andra artiklar för dig!