Psst! För att njuta av allt vår sida har att erbjuda så rekommenderar vi att du byter webbläsare. Här får du smidig vägledning: https://browsehappy.com/

Data & IT

1 min lästid

Visual Basic 6.0 grundkurs

Kursbeskrivning

Vår kurs Visual Basic 6.0 grundkurs fokuserar inte bara på själva språkkunskapen utan ger även dig som programmerare ovärderliga färdigheter i strukturering av källkod, utveckling av en bra programmeringsstil och utformning av användargränssnitt.

 

Förkunskaper

Goda kunskaper i Windows samt bra datorvana.

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som vill lära dig Visual Basic 6.0 från grunden och inte använt programmering tidigare.

Kursens mål

 • Efter kursen förstår du hur programmering i Visual Basic fungerar och du kan själv skriva händelestyrd kod samt utveckla körbara applikationer.

Kursinnehåll

 • Grunderna i programmering
 • Representation av data
 • Datatyper, variabler och konstanter
 • Nyckelord och operatorer
 • Aritmetiska och logiska operationer
 • Frågesatser och upprepningar
 • Anpassa formuläret
 • Objekt på formulär
 • Funktioner, procedurer, anrop och argument.
 • Arrayer
 • Egendefinierade datatyper
 • Felsökning
 • Användargränssnitt
 • Händelsestyrd programmering i Windows
 • Användarhjälp