Psst! För att njuta av allt vår sida har att erbjuda så rekommenderar vi att du byter webbläsare. Här får du smidig vägledning: https://browsehappy.com/

Konstruktion

0 min lästid

Utbildningsbok för byggkranförare

Kursbeskrivning

Som byggkranförare ställs man vid varje arbetspass inför en rad moment som vid felhantering kan få en ödesdiger effekt. Vår kurs ”Utbildningsbok för byggkranförare” är en komplett kurs för dig som vill förkovra dig i de kunskaper som förutsätts för att erhålla ”utbildningsbok för byggkranförare” eller för dig som helt enkelt vill ha en teoretisk bekräftelse på din kunskap.

Förkunskaper

3 000-4 000 timmars erfarenhet i yrket.

Målgrupp

Byggkranförare.

Kursens mål

  • Att samtliga deltagare erhåller utbildningsbok för byggkranförare efter avklarat teoretiskt och praktiskt prov.

Kursinnehåll

  • Säkra lyft
  • Koppling och stropping av lastning
  • Tyngder
  • Kontroll och översyn
  • Förarens ansvar