Psst! För att njuta av allt vår sida har att erbjuda så rekommenderar vi att du byter webbläsare. Här får du smidig vägledning: https://browsehappy.com/

Övriga språk

1 min lästid

Tydliga rapporter och loggar

Kursbeskrivning

En förutsättningen för att ett arbete eller en process ska kunna fortlöpa utan missförstånd och problem är att överlämningen sker på ett korrekt sätt. I många fall handlar det om en rapport eller en logg som skrivs och därmed är överlämningen klar. Förutsättningen i det fallet är att den skriva texten är lättförstålig, heltäckande och ofta överskådlig. Vår kurs i att skriva tydliga rapporter och loggar ger dig som deltagare en insikt i varför rapporten skrivs, till vem den ska skrivas, på vilket sätt och enligt vilken struktur den kan/ska skrivas.

Förkunskaper

Att vara väl förtrogen med ordbehandling.

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som vill få mer kunskap om hur du skriver lättförståliga och tydliga rapporter/loggar.

Kursens mål

 • Att utan någon ökad belastning kunna skriva enklare och mer lättförståliga rapporter/loggar.
 • Att reducera mängden kommunikationsmissar genom att alla skriver ”rätt”.

Kursinnehåll

 • Syftet med en rapport/logg
 • Vilken är målgruppen
 • Innehållet
 • Förberedelse
 • Uppbyggnad och struktur
 • Kort och koncist
 • Att välja rätt språk
 • Skrivövningar
 • Praktiska tips