Psst! För att njuta av allt vår sida har att erbjuda så rekommenderar vi att du byter webbläsare. Här får du smidig vägledning: https://browsehappy.com/

Industri

0 min lästid

Travers för hängkabel

Kursbeskrivning

En heltäckande kurs för dig som behöver vidare och djupare kunskaper i traverskörning.

Förkunskaper

Egen erfarenhet.

Målgrupp

Traversförare.

Kursens mål

 • Att känna en självständig trygghet i sin manövrering.
 • Att ge deltagaren ett säkert och ekonomisk körsätt.

Kursinnehåll

 • Lyftmiljö – ansvar
 • Företagets ansvar, den enskildes ansvar
 • Skyddsföreskrifter
 • Dimensions- och belastningstabeller för lyftredskap
 • Koppling av last, provlyft och manöverdon
 • Förberedelse för körning, materialtransport, signaler, avställning
 • Personlig skyddsutrustning
 • Lossa last
 • Lyftinrättningar
 • Kontroll av högsta belastning, lastens vikt, redskapets lastförmåga
 • Lyfta och koppla last
 • Köra med last, längd- och tväråk
 • Eliminera svängning genom körning
 • Skyltar och symboler.