Psst! För att njuta av allt vår sida har att erbjuda så rekommenderar vi att du byter webbläsare. Här får du smidig vägledning: https://browsehappy.com/

Transport

1 min lästid

Trafiksäkerhet på väg

Kursbeskrivning

För att arbetet på arbetsplatsen samt den dagliga trafiken av fordon ska flyta på och vara tillfredställande för bägge parter är det viktigt att trafiksäkerheten är så bra och genomtänkt som den kan vara. Vår kurs ”Trafiksäkerhet på väg” ger dig som deltagare de erforderliga kunskaperna som krävs för ett leda samt utföra förebyggande åtgärder för en väl fungerande trafiksäkerhet.

Förkunskaper

Inga specifika

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som arbetar på eller kring väg.

Kursens mål

  • Insikt och kunskap för att kunna genomföra ett enligt lag väl fungerande trafiksäkerhetsarbete på arbetsplatsen.

Kursinnehåll

  • Samhällets syn på trafiksäkerhet
  • Säker vägmiljö
  • Säker trafik
  • Säker arbetsplats
  • Förebyggande och direkta åtgärder
  • Vägverkets krav
  • Vad säger lagen
  • Checklista