Psst! För att njuta av allt vår sida har att erbjuda så rekommenderar vi att du byter webbläsare. Här får du smidig vägledning: https://browsehappy.com/

Kundservice

1 min lästid

Telefonteknik och kundservice

Kursbeskrivning

Som ett av vår viktigaste kommunikationsmedel är telefonen en resurs vi aldrig skulle kunna vara utan. Telefonen är dock inte bara en oerhörd resurs utan också ett av de absolut svårast kommunikationsmedel att förmedla ett korrekt budskap genom. Tänk dig själv att du bara använder rösten inget annat, inget kroppsspråk, och inga miner. Den här kursen är en träffsäker kurs för att lära sig om de svårigheter som finns i kommunikation via en telefon och hur man överkommer dessa svårigheter och till slut blir en bättre och mer framgångsrik kommunikatör.

Utbildningens längd

2 dagar.

Förkunskaper

Inga specifika.

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som använder telefonen som arbetsredskap inom ex. support, kundservice och även sälj.

Kursens mål

 • Ökad kunskap om service- och telefonkultur.
 • Förbättrad kommunikationsteknik, frågeteknik och aktiv lyssningsteknik.
 • Bättre struktur i samtalen och ökad säkerhet i svåra situationer.
 • Ökad förståelse för vikten av bra telefonteknik i företagets profilering.
 • Att förstå vikten av att lyssna.

Kursinnehåll

 • Att arbeta med kundservice
 • Servicekänsla och vad är service
 • Att styra samtal och att skapa struktur i samtalen
 • Olika kundtyper
 • Vad påverkar kundens uppfattning och upplevelse
 • Frågemetodik
 • Lyssningsmetodik
 • Profilering och image
 • Svårigheter och möjligheter med kommunikation via telefon
 • Bemöta invändningar
 • Effektiv kommunikation
 • Olika budskap för olika målgrupper

Antal deltagare

Max 10 deltagare.