Skräddarsydd arbetsrättsutbildning – grund

Juridik

Var på rätt sida tillsammans med oss

Att vara chef/arbetsledare med personalledande ansvar kräver mycket av individen. Med grundläggande kunskap inom det arbetsrättsliga området kommer chefer/arbetsledare, oavsett nivå, kunna se situationer när de uppkommer. De vet dessutom hur de ska agera och när det är dags att be om hjälp. Därmed undviker man som företag att hamna i arbetsrättsdomstolen, vilket i sin tur kan medföra såväl stora kostnader för företaget som en ofördelaktig marknadsföring.

Så här ser dagen ut

 • Inledning och presentation
 • Presentation av respektive deltagare samt ansvarsområden
 • Genomgång av arbetsrättsliga ramverket inkl. frågor från deltagarna
 • Workshop för att exemplifiera reglerna
 • Vid önskemål kan test göras för att säkerställa att deltagarna förstått och fått ut maximalt av utbildningen.

Följande områden kan erbjudas vid individuell utbildning:

 • Anställning – ingående och upphörande
 • Arbetstider och olika former av övertidsersättningar samt skifttillägg
 • Diskriminering och diskrimineringslagen
 • Facklig förtroendemans ställning
 • Jämställdhet och jämställdhetslagen
 • Kollektivavtal – anpassas efter kundens kollektivavtal
 • LAS – lagen om anställningsskydd
 • Ledigheter/frånvaro, semester, tjänstledighet och sjukdom
 • Löner och ersättningar
 • MBL, förhandling/information och medbestämmande
 • Rehabilitering – arbetsgivarens ansvar/medarbetarens ansvar

 

Utförande

Utbildningen anpassas till respektive företag, deltagarnas ansvarsområde samt kollektivavtalsområde/ områden. Kunden kan även välja vilka block som är viktiga för just den aktuella gruppen av deltagare. Utbildningen hålls som föreläsning med tid för frågor, och kan hållas i kundens lokaler eller i lokaler som tillhandahålls av oss.

 

Mål

Efter utbildningen ska deltagarna ha en grundläggande kunskap inom de valda blocken som ni väljer samt en grundförståelse för de arbetsrättsliga ramverk som gäller i Sverige. Syftet är inte att ge expertkunskap inom området – djupare kunskap erbjuder vi i Arbetsrättsutbildning fortsättning.

Intresseanmälan företagsutbildningar

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig så snart som möjligt.

Laddar...