Skräddarsydd arbetsrättsutbildning – fortsättning

Juridik

Var på rätt sida tillsammans med oss

Att vara chef/arbetsledare med personalledande ansvar kräver mycket av individen. Med bredare kunskap inom det arbetsrättsliga området kommer chefer/arbetsledare, oavsett nivå, kunna se situationer när de uppkommer och då veta hur de ska agera. De kan med en bredare utbildning även reda ut mer komplicerade ärenden – ofta kan en potentiell situation förhindras. Därmed undviker man som företag att hamna i arbetsrättsdomstolen, vilket i sin tur även kan medföra såväl stora kostnader för företaget som en ofördelaktig marknadsföring.

Såhär ser dagen ut

 • Inledning och presentation
 • Presentation av respektive deltagare samt ansvarsområden
 • Genomgång av arbetsrättsliga ramverket inkl. frågor från deltagarna
 • Workshop för att exemplifiera reglerna

 

Vid önskemål kan test göras för att säkerställa att deltagarna förstått och fått ut maximalt av utbildningen.

 

Följande områden kan erbjudas vid individuell utbildning:

 • Anställning – ingående och upphörande
 • Arbetstider och olika former av övertidsersättningar samt skifttillägg
 • Diskriminering och diskrimineringslagen
 • Facklig förtroendemans ställning
 • Jämställdhet och jämställdhetslagen
 • Kollektivavtal – anpassas efter kundens kollektivavtal
 • LAS – lagen om anställningsskydd
 • Ledigheter/frånvaro, semester, tjänstledighet och sjukdom
 • Löner och ersättningar
 • MBL, förhandling/information och medbestämmande
 • Rehabilitering – arbetsgivarens ansvar/medarbetarens ansvar

 

Utförande

Utbildningen anpassas efter respektive företag, deltagarnas ansvarsområde samt kollektivavtalsområde/områden. Ni kan även välja vilka block som är viktiga för just den aktuella gruppen av deltagare. Här hålls utbildningen som föreläsning blandat med gruppövningar och kan hållas antingen i era lokaler eller i lokaler som tillhandahålls av oss.

Mål

Efter utbildningen ska deltagarna ha en djupare kunskap inom de valda blocken. De ska även kunna klara de vanligaste förekommande arbetsrättsliga situationer de ställs inför som chef/arbetsledare.

Tid

Utbildningen genomförs som halvdagsutbildning eller heldagsutbildning. Vi rekommenderar att deltagarna först genomgår arbetsrättsutbildning grund, sedan arbetar en period i verksamheten innan man genomgår fortsättningsdelen. Vi kan då skräddarsy utbildningen och fokusera på de områden som företaget har störst behov inom.

Intresseanmälan företagsutbildningar

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig så snart som möjligt.

Laddar...