Psst! För att njuta av allt vår sida har att erbjuda så rekommenderar vi att du byter webbläsare. Här får du smidig vägledning: https://browsehappy.com/

Kvalitet

1 min lästid

Översiktskurs för miljö- och kvalitetsledning

Kursbeskrivning

För att införandet av ett kvalitets- och ledningssystem ska nå ett framgångsrikt resultat är det viktigt att alla anställda är informerade om de kommande förändringarna och dess betydelse för företaget och dem själva. Vår översiktskurs för miljö- och kvalitetsledning skapar de kunskapsmässiga förutsättningar och motivationskrafterna hos de anställda för att införandet ska gå så smidigt som möjligt.

 

Förkunskaper

Inga specifika.

Målgrupp

Kursen riktar sig till alla anställda som inom en organisation som rent informativt är berörda av införandet av ett miljö- och kvalitetsledningssystem.

Kursens mål

 • Bakgrundskunskap för att förstå principerna för miljö- och kvalitetsledningssystemen.
 • Förstå betydelsen av ett miljö- och kvalitetsarbete för dig och för företaget.

Kursinnehåll

 • Olika kvalitetsbegrepp
 • Vad är kvalitet
 • Vad innebär kvalitetsarbetet för dig
 • Din roll i miljö- och kvalitetsarbetet
 • Vad innebär kvalitetsarbetet för företaget
 • Vad gör våra konkurrenter
 • Vad säger lagen
 • Kopplingen mellan kvalitet och lönsamhet
 • Kopplingen mellan miljö och lönsamhet
 • Miljöfrågorna i ett systemperspektiv
 • Miljöfrågornas betydelse