Arbetsmiljö – grund

Arbetsmiljö

Var på rätt sida tillsammans med oss

Att vara chef/arbetsledare med personalledande ansvar kräver mycket av individen. Med grundläggande kunskap inom det arbetsmiljöområdet skapas bättre förutsättningar att leva upp till det arbetsgivaransvaret – och därmed ett positivt arbetsgivarvarumärke.

 

Såhär ser dagen ut:

 • Inledning och presentation
 • Presentation av respektive deltagare samt ansvarsområden
 • Genomgång av det aktuella ramverket: AML samt AFS 2001:1 respektive AFS 2015:4. Inkl. frågor från deltagarna. Se mer utförlig info här nedan
 • Workshop för att exemplifiera reglerna
 • Vid önskemål kan test göras för att säkerställa att deltagarna förstått och fått ut maximalt av utbildningen.

 

Följande områden berörs specifikt inom utbildningen

 • Arbetsmiljölagen: dess historik, uppbyggnad och koppling till straffpåföljder
 • Övrig lagstiftning som har direkt relevans för arbetsmiljöarbetet
 • AFS-strukturen
 • AFS 2001:1, Systematiskt arbetsmiljöarbete
 • AFS 2015:4, Social och organisatorisk arbetsmiljö
 • Organisation för arbetsmiljöarbetet inklusive samverkan (skyddsombudets mandat och roll)
 • Medarbetarens arbetsmiljöansvar

Utförande

Utbildningen anpassas till respektive företag, deltagarnas ansvarsområde samt kollektivavtalsområde/ områden. Kunden kan även välja vilka block som är viktiga för just den aktuella gruppen av deltagare. Utbildningen hålls som föreläsning med tid för frågor, och kan hållas i kundens lokaler eller i lokaler som tillhandahålls av oss.

Mål

Efter utbildningen ska deltagarna ha en grundläggande kunskap inom de valda blocken som ni väljer samt en grundförståelse för de a ramverk som gäller i Sverige. Syftet är inte att ge expertkunskap inom området – djupare kunskap erbjuder vi i fortsättningsdelen.

Intresseanmälan företagsutbildningar

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig så snart som möjligt.

Laddar...