Arbetsmiljö – fortsättning

Arbetsmiljö

Var på rätt sida tillsammans med oss

Att vara chef/arbetsledare med personalledande ansvar kräver mycket av individen. Med fördjupad kunskap inom det arbetsmiljöområdet skapas bättre förutsättningar att leva upp till det arbetsgivaransvaret – och därmed ett positivt arbetsgivarvarumärke. Denna utbildningen tar det hela på djupet, exempelvis rörande rehabilitering.

 

Såhär ser dagen ut:

 • Inledning och presentation
 • Presentation av respektive deltagare samt ansvarsområden
 • Kort tillbakablick mot de grundläggande utgångspunkterna: AML samt AFS 2001:1 respektive AFS 2015:4. Inkl. frågor från deltagarna.
 • Fokus att hitta en systematik i arbetsmiljöarbetet och då även organisation/rutin för rehab/arbetsanpassning enligt AFS 1994:1. Se mer utförlig info här nedan
 • Workshop för att exemplifiera reglerna
 • Vid önskemål kan test göras för att säkerställa att deltagarna förstått och fått ut maximalt av utbildningen.

 

Följande områden berörs specifikt inom utbildningen

 • Arbetsmiljölagen: dess historik, uppbyggnad och koppling till straffpåföljder
 • Övrig lagstiftning som har direkt relevans för arbetsmiljöarbetet
 • AFS-strukturen
 • AFS 1994:1, Arbetsanpassning och rehabilitering
 • Att omsätta det löpande arbetsmiljöarbetet till handlingsplaner och en övergripande strategi
 • Organisation för arbetsmiljöarbetet och då framförallt rehabilitering. Inklusive rutiner och input gällande dialog med Försäkringskassan, enskild medarbetare osv

 

Utförande

Utbildningen anpassas till respektive företag, deltagarnas ansvarsområde samt kollektivavtalsområde/ områden. Kunden kan även välja vilka block som är viktiga för just den aktuella gruppen av deltagare. Utbildningen hålls som föreläsning med tid för frågor, och kan hållas i kundens lokaler eller i lokaler som tillhandahålls av oss.

 

Mål

Efter utbildningen ska deltagarna ha en fördjupad kunskap inom de valda blocken som ni väljer samt en förmåga att självständigt driva frågor inom de ramverk som gäller i Sverige. Syftet är att ge djupare kunskap tillsammans med förmåga att praktiskt kunna arbeta med frågorna efter fullgjord utbildning.

Intresseanmälan företagsutbildningar

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig så snart som möjligt.

Laddar...