ADR paket: Grund + Tank + Klass 1

Transport - Transport

Kursbeskrivning

Kursen ger de grundläggande praktiska och teoretiska kunskaper som krävs för att utföra transporter med farligt gods. Efter genomgången kurs skall deltagarna förstå de risker som är förknippade med farligt-gods-transporter och vidta lämpliga säkerhetsåtgärder samt att vid olyckshändelse nyttja lämplig skyddsutrustning. Efter kursen utfärdas intyg av Statens Räddningsverk

Förkunskaper

Förare med kunskap och färdigheter som enligt körkortslagen krävs för körkort eller truckföraretillstånd utfärdat av arbetsgivaren.

Målgrupp

De som ska köra tankfordon som medför tankar över 1 m3/tankcontainrar med sammanlagd volym över 3 m3 även farligt gods klass 1 (sprängmedel).

Kursens mål

 • Att ge föraren godkänt ADR-intyg för styckegodstransporter innehållande
 • Klass 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 & tanktransporter.
 • Förbättra effektiviteten.
 • Minska personskador & öka säkerheten.
 • Föraren lär sig regler, rättigheter och skyldigheter.
 • Den ska även ge baskunskaper om vilka omedelbara åtgärder som skall vidtas i en

Kursinnehåll

 • Vad är farligt gods?
 • De olika klasserna
 • Handlingar
 • Utrustning
 • Skyltning och märkning av fordon
 • Godsskyddande åtgärder
 • Lagstiftning och regler
 • Regelverkets uppbyggnad
 • Märkning och etikettering
 • Allmänna arbetsbestämmelser
 • Lättnader och undantag
 • ADR bestämmelserna klass 1
 • Klassning och bestämmelser
 • Begränsad och fri mängd
 • Avsändarens ansvar
 • Transportörens ansvar
 • Praktiska övningar
 • Åtgärder vid olycka
 • Skriftligt prov

Intresseanmälan företagsutbildningar

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig så snart som möjligt.

Laddar...