ADR klass 7 (radioaktiva ämnen)

Transport - Transport

Kursbeskrivning

Specialutbildning kallad ”klass 7” ger dig rätt att transportera radioaktiva ämnen. Kursen är avsedd för fordonsförare som önskar komplettera sitt ADR-intyg med klass 7 men är också lämplig för avsändare av radioaktiva ämnen. Efter kursen utfärdas intyg av Statens Räddningsverk

Förkunskaper

Genomgången grundutbildning i ADR

Målgrupp

Avsändare och transportörer av radioaktiva ämnen

Kursens mål

 • Att deltagarna ska uppgradera sitt ADR-intyg till klass 7
 • Räddningsverket utfärdar utbildningsbevis

Kursinnehåll

 • Radioaktivitet. För klass 7 viktiga grundbegrepp
 • Klass 7, struktur och begrepp
 • Aktivitetsgränser
 • Frigränser
 • UN-nummer
 • Kollityper, kollimärkning
 • Krav på strålskyddsprogram och kvalitetssäkring
 • Tillåtna strålningsnivåer
 • Kategorier, etiketter
 • TI, CSI, komplett last
 • Transportdokument för vägtransport
 • Transportdokument för flyg- och sjötransport
 • Säkerhetsavstånd och samlastning
 • Etikettering, skyltning och utrustning av fordon
 • Åtgärder vid missöden
 • Praktiska demonstrationer och övningsuppgifter
 • Prov för klass 7-behörighet

Intresseanmälan företagsutbildningar

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig så snart som möjligt.

Laddar...