Psst! För att njuta av allt vår sida har att erbjuda så rekommenderar vi att du byter webbläsare. Här får du smidig vägledning: https://browsehappy.com/

Transport

1 min lästid

ADR 1.3 utbildning

Kursbeskrivning

Från och med den 1/7 2003 krävs det kunskap i ”Farligt Gods” av alla som yrkesmässigt har med farligt gods att göra, (delaktiga i hanteringskedjan för farligt gods), det som minst krävs är att de har kunskap om de farliga ämnen och föremål som de kommer i kontakt med i sitt arbete. Utbildningen ska vara anpassad efter arbete och ansvarsområdet. Kontakta oss så skräddarsyr vi en utbildning för ditt företag.

Förkunskaper

Inga specifika förkunskaper krävs.

Målgrupp

Annan personal (förutom föraren) som är delaktiga i hanteringskedjan för farligt gods

Kursens mål

  • Att berörd personal ska ha god kännedom om hantering av Farligt gods
  • Att på anmodan kunna uppvisa ett intyg om utbildning i hantering av Farligt gods

Kursinnehåll

    • Anpassas till rådande omständigheter
    • Personalen skall få detaljerad utbildning om de bestämmelser som reglerar transport avfarligt gods, motsvarande deras uppgifter och ansvar.
    • I de fall när transporten av farligt gods omfattar flera transportslag skall personalen utbildas om de bestämmelser som gäller för andra transportslag.