Psst! För att njuta av allt vår sida har att erbjuda så rekommenderar vi att du byter webbläsare. Här får du smidig vägledning: https://browsehappy.com/

Kvalitet

1 min lästid

5S

Kursbeskrivning

Insikt om hur en stabil grund för fortsatt förbättringsarbete kan skapas med hjälp av 5s. 5s handlar om att skapa en gemensam standard på arbetsplatsen, hålla den ren, ha var sak på sin plats och säkerställa att saker och ting är lätta att hitta. Detta skall leda till minskat slöseri såsom stopp, haverier, letande och olyckor.

Förkunskaper

Inga.

 Kursens mål

 • Ökad förståelse för vad 5s är hur det kan bidraga till verksamhetens utveckling.
 • Grundläggande kunskap om 5S, de olika stegen samt arbetsgången vid implementering.
 • Inspiration och självförtroende att bidraga till utvecklingen av egen produktionsanläggning.

Kursinnehåll

I utbildningen går vi igenom följande delmoment:

 • Effektiva organisationer
  – Vad är effektivitet?
  – Vad skapar effektivitet ?
 • Vad är 5s?
  – De fem stegen
  – Vad som påverkas
 • Att införa 5s på ett produktionsavsnitt
  – Metod
  – Teori och stöd
 • Fortsatt arbete med 5s
  – Utvärderingar
  – Vad tar jag med mig hem
 • Sammanfattning & utvärdering