Psst! För att njuta av allt vår sida har att erbjuda så rekommenderar vi att du byter webbläsare. Här får du smidig vägledning: https://browsehappy.com/

HMS/HSE-specialist till Kungshamn

Vi söker en HMS/HSE-specialist till vårt huvudkontor i Kungshamn
Brinner du för frågor kring arbetsmiljö, hälsa och säkerhet? Då är det här ett jobb för dig.

För att möta våra krav och önskemål vill vi att du har

 • minst ett års erfarenhet av motsvarande roll i privat sektor
 • god svenska och engelska i tal och skrift
 • erfarenhet från byggbranschen eller tillverkande industri

Du är 

 • pragmatisk och icke-byråkratisk
 • känsla och förståelse för HMS-området i relation till kärnverksamheterna
 • god kommunikatör

Dina arbetsuppgifter och ditt ansvar är bl.a

 • tillse att samverkan möjliggörs genom Arbetsmiljö och Miljökommitté.
 • identifiera och övergripande tillse att verksamhetssystemet ”Llentab Inside” uppfyller kraven i lagstiftning och relevanta standarder såsom ISO 14000 mm. Hålla uppdaterat lagkravsregister.
 • leda framtagning, utveckling och implementering av arbetssätt och verktyg inom HMS-området.
 • tillse att rutiner finns för framtagning av betydande miljöaspekter, samt att intressenters HMS-krav och förväntningar identifierats och värderats.
 • fortlöpande sammanställa och redovisa resultat i relation till beslutade mål samt ta fram underlag för beslut om övergripande HMS-mål.
 • samordna interna och externa revisioner inom ansvarsområdet.
 • tillse att kompetens- och utbildningskrav inom HMS-området identifierats och att chefer och skyddsombud har tillgång till adekvat utbildning.
 • övergripande tillse att system finns för utförande och dokumentation av besiktning samt periodisk kontroll av maskiner, lyftanordningar och arbetsutrustning.
 • tillse att system finns för bedömning av kemiska risker samt att förteckning och SDB/Skyddsblad finns tillgängligt.
 • utarbeta underlag för egentillverkade material såsom Byggvarudeklarationer, EPD och Basta samt tillse att relevanta dokument läggs in i nationellt Miljöklassningssystem
 • ta fram rutiner för leverantörsutvärdering beträffande HMS-krav gällande leverantörer. 
 • sammanställa underlag för Hållbarhetsredovisning.
 • övergripande samordna avfallshanteringen gentemot avfallsentreprenör.
 • företräda företaget vid dialog med och redovisning till myndigheter (bl.a. Arbetsmiljöverket, Miljönämnden samt Räddningstjänsten)

I den här rekryteringen samarbetar vi med Onepartnergroup. Du är välkommen att prata med rekryteringskonsult Axel Wallström, 0729-745500 eller mail [email protected] om du har frågor kring tjänsten. Tjänsten söker du också på Onepartnergroups hemsida.

Upplev LLENTAB-andan
Hos oss får du arbeta med en välkänd produkt av hög kvalitet. Du får arbeta praktiskt och lösa problem i en spännande atmosfär, i en växande europeisk organisation Vi erbjuder en vänlig arbetsmiljö där kollegor bryr sig om varandra och en hjälpande hand alltid finns nära. Liksom våra produkter är vår syn på arbetslivet långsiktigt. Vi är ett stabilt företag, en plats där människor gillar att stanna. Vi kallar det LLENTAB-andan – vänlig, långsiktig och trygg.

Med huvudkontor i Kungshamn och säljkontor i Stockholm, Göteborg, Örebro, Karlstad, Halmstad och Östersund finns LLENTAB representerade över hela Sverige. Dessutom finns koncernens dotterbolag i ytterligare sex europeiska länder. Läs mer om koncernen eller kontakta oss vid frågor.

Skräddarsydda stålhallar från LLENTAB