Psst! För att njuta av allt vår sida har att erbjuda så rekommenderar vi att du byter webbläsare. Här får du smidig vägledning: https://browsehappy.com/

Munkedals Bostäder AB

Fastighetstekniker

Som fastighetstekniker ansvarar du i första hand för den dagliga tillsynen och driften av bolagets fastigheter, även för genomförandet av olika underhållsåtgärder. Du kommer i dessa frågor ha ett helhetsansvar inom ett eller flera utpekade geografiska områden.
Du kommer att arbeta nära kollegor så som förvaltningsadministratör och VD.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är:

  • Ta emot och åtgärda felanmälningar
  • Utföra lägenhetsbesiktningar och därtill kopplad administration vid in-/om-/ och utflytt
  • Genomföra inre och yttre ronderingar/kontroller och säkerställa att eventuella brister/avvikelser åtgärdas
  • Genomföra enklare typer av felavhjälpande och planerat underhåll
  • Serva och verka för att fastigheternas tekniska installationer fungerar på ett tillfredställande sätt
  • Kontrollera värmesystem såsom värmeväxlare och värmepumpar
  • Bistå och verka för att bolagets service och leverantörsavtal följs på ett korrekt sätt
  • Bistå och verka för att bolaget lever upp till sitt ”Fastighetsägaransvar” när det gäller exempelvis myndighetsbesiktningar

Din personlighet och kvalifikationer
Vi söker dig som har utbildning och eller motsvarande yrkeslivserfarenhet för att klara rollen och axla ansvaret som den innebär. 
Dina tidigare erfarenheter och personlighet gör att du är praktiskt lagd och har en naturlig grundinställning att vara serviceinriktad. Vi fäster särskild vikt vid att du har erfarenhet kring energisystem.  Du har lätt för att samarbeta och på ett flexibelt och lösningsorienterat sätt tar du dig an oförutsedda händelser som uppstår i vardagen, samtidigt är du affärsmässig och korrekt i de situationer som kräver detta. 

I denna rekrytering samarbetar vi med Onepartnergroup och du kan kontakta rekryteringskonsult Axel Wallström för frågor.     
 

Munkedals kommunala bostadsbolag, Munkedals Bostäder AB äger och förvaltar ca 540 bostäder samt lokaler i Munkedal, Dingle och Hedekas. Bolaget kommer i närtid att satsa på renovering och kommunen är i ett expansivt läge och nya bostäder i olika former planeras.
Utöver Munkbos egen verksamhet har bolaget en central roll i kommunen och samverkar dagligdags med bland andra Samhällsbyggnadsförvaltningen, Välfärdsförvaltningen med flera, i frågor kring fastigheter i allmänhet och boende i synnerhet.
Vi tar vårt allmännyttiga uppdrag på stort allvar, kommer att sätta höga men rimliga mål och styra aktivt mot utvecklande, hållbart och långsiktigt fastighetsägande.

Fler jobb inom Bygg/anläggning/hantverk

Tågreparatörer till Euromaint i Stockholm!

Tågreparatörer till Euromaint i Stockholm!

Euromaint Rail AB | Stockholms län, Solna | Bygg/anläggning/hantverk

Drifttekniker till COOR hos Stockholm Exergi!

Drifttekniker till COOR hos Stockholm Exergi!

Coor Service Management AB | Stockholms län, Stockholm | Bygg/anläggning/hantverk

Elektriker till COOR hos Stockholm Exergi!

Elektriker till COOR hos Stockholm Exergi!

Coor Service Management AB | Stockholms län, Stockholm | Bygg/anläggning/hantverk

Drift- och underhållstekniker till Statkraft Harrsele

Drift- och underhållstekniker till Statkraft Harrsele

Statkraft Sverige AB - Umeå | Västerbottens län, Vännäs | Bygg/anläggning/hantverk