Psst! För att njuta av allt vår sida har att erbjuda så rekommenderar vi att du byter webbläsare. Här får du smidig vägledning: https://browsehappy.com/

Avdelningschef Biblioteksutveckling Blekinge/Kronoberg

I Region Blekinge bidrar du till den bästa livsmiljön för hållbar tillväxt och god hälsa. Glädjen och tillfredställelsen i att invånare och patienter får högre livskvalitet är en stark kraft som gör det meningsfullt att gå till jobbet. Dessutom är Blekinge en pärla som boende- och livsmiljö. Därmed kan du både göra gott och leva gott. För att livet är viktigt. Vår värdegrund vilar på tre ledstjärnor: engagemang, samarbete och kvalitet.

Region Blekinge ansvarar för att driva den regionala utvecklingen, bland annat inom kulturområdet. Den regionala utvecklingsstrategin och den regionala kulturplanen ligger till grund för genomförandet av utvecklingen. 

Ett av Region Blekinges uppdrag handlar om att stödja folkbiblioteken genom kompetens och kvalitetsutvecklingsarbete, med utgångspunkt i folkbibliotekens behov, där syftet är att invånarna ska erbjudas en likvärdig biblioteksverksamhet med hög kvalitet. Detta arbete genomförs i samverkan med kommuner, civilsamhället och andra aktörer lokalt, regionalt och nationellt. Bibliotekssamverkan styrs av Bibliotekslagen, där fastslås att biblioteken har en sammanbärande funktion och bidrar till demokratins utveckling genom att bidra till kunskap, bildning och fri åsiktsbildning. 

Enheten kultur och bildning inom Region Blekinge, samverkar med regionala kulturverksamheter för att genomföra den regionala kulturplanen där också biblioteksverksamheten är ett utvecklingsområde och ingår i kultursamverkansmodellen. 

Dina arbetsuppgifter
Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg arbetar strategiskt för att stärka de kommunala folkbibliotekens utveckling i regionerna genom att:

  • Vara en god dialogpartner
  • Främja samverkan
  • Erbjuda kompetensutveckling
  • Omvärldsbevaka och förmedla omvärldsbevakning
  • Stödja lokala processer
  • Ge verktyg för biblioteken att arbeta med kvalitetsutveckling
  • Stödja tillgängliggörandet av de resurser som arkiv, muséer och bibliotek förfogar över 

Du leder avdelningen Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg med uppdrag i båda regionerna. Avdelningen består i nuläget av 6 medarbetare, som är placerade både i Karlskrona och i Växjö, som är mycket självgående och kompetenta och där var och en är specialist inom sitt område. Fokusområden är bland annat digitalisering och verksamhetsutveckling för barn och ungdom. Du medverkar i flera olika nätverk i såväl Sverige som Norden. Du har ett djupt intresse för biblioteksverksamhet men ska även vara beredd att ta ett gemensamt ansvar för de kulturstrategiska frågorna. Du sitter med i Kultur och bildnings ledningsgrupp och du rapporterar till verksamhetschef för Kultur och bildning. 

Din profil
Du har en högskoleutbildning inom biblioteksområdet, alternativt annan relevant högskoleutbildning eller erfarenhet som vi bedömer likvärdig. Du har några års erfarenhet av att vara chef och ledare och att verka i en politiskt styrd organisation. Som ledare är du kommunikativ, strukturerad och analytisk. Du arbetar strategisk långsiktigt och sätter tydliga mål och har regelbundna uppföljningar. Du har ett stort intresse för kulturpolitiska frågor och är inte rädd för att vara med i den offentliga diskussionen. Som person är du positiv och lösningsorienterad, genom att vara engagerad, kreativ, kompetent och lyhörd stödjer du bibliotekens strävan att göra skillnad i människors vardag. Vår ledningsfilosofi bygger på tillit och engagemang. 

Region Blekinge krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.

Vi erbjuder
Du erbjuds ett arbete i en miljö där det finns en stor potential till utveckling och du får kunskaper på både det lokala planet som nationellt. Du kommer möta många spännande och kompetenta kollegor i olika nätverk. Du är i framkanten av den kulturella utvecklingen och får bedriva en nätverkande framtidsspaning. 
 
Facklig företrädare
Lisa Elmers (SACO) 0455-737148
Bibbi Svensson (Ledarna) 0455-737195

I denna rekrytering har Region Blekinge valt att samarbete med OnePartnerGroup. För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta Senior Rekryteringskonsult Annika Lundberg 0769 46 83 30 eller [email protected] Vi vill ha din ansökan senast den 30 november 2021.