Psst! För att njuta av allt vår sida har att erbjuda så rekommenderar vi att du byter webbläsare. Här får du smidig vägledning: https://browsehappy.com/

Strateg Kultur och bildning

Vill du arbeta med att skapa förutsättningar för professionella kulturskapare att verka och utvecklas i Blekinge?

I Region Blekinge bidrar du till den bästa livsmiljön för hållbar tillväxt och god hälsa. Glädjen och tillfredställelsen i att invånare och patienter får högre livskvalitet är en stark kraft som gör det meningsfullt att gå till jobbet. Dessutom är Blekinge en pärla som boende- och livsmiljö. Därmed kan du både göra gott och leva gott. För att livet är viktigt. Vår värdegrund vilar på tre ledstjärnor: engagemang, samarbete och kvalitet. 

Region Blekinge ansvarar för att driva den regionala utvecklingen, bland annat inom kulturområdet. Den regionala utvecklingsstrategin och den regionala kulturplanen ligger till grund för genomförandet av utvecklingen. Kulturplanen handlar om att skapa förutsättningar för professionella kulturskapare att verka och utvecklas i Blekinge, samt att kultur i alla dess former når alla invånare i Blekinge. Genomförandet sker i samverkan med Blekinges kommuner och kulturverksamheter, såsom musik, slöjd, bild och form, biblioteksutveckling samt kulturarv. 

Ett av Region Blekinges uppdrag handlar om att genomföra den regionala kulturplanen. Den regionala kulturplanen är en del av samverkansmodellen som innebär att regeringen har gett regionerna i uppdrag att samverka och samfinansiera arbetet med regional kulturverksamhet. Kulturplanen innehåller också andra utvecklingsarenor som regionen arbetar med och där det gemensamma arbetet är en betydelsefull drivkraft ex inom samhällsplanering, besöksnäring, folkhälsa samt kulturella och kreativa näringar. Kulturplanen är vårt underlag när vi samtalar med staten, kommunerna, kulturaktörer och andra politikområden.
I uppdraget ligger att vara en god samverkanspart, delta i olika relevanta nätverk, driva utvecklingsfrågor, delta i den politiska processen kring ärenden, arbeta med analys och statistik samt administrativt och strategiskt arbete.

Dina arbetsuppgifter
Som strateg på enheten Kultur och bildning arbetar du både strategiskt och operativt för att genomföra kulturplanens intentioner. Du bör:

  • Vara en god dialogpartner
  • Främja samverkan
  • Omvärldsbevaka och förmedla omvärldsbevakning
  • Arbeta med administrativa processer
  • Driva strategiska utvecklingsprocesser tillsammans med olika aktörer
  • Stödja i de uppdrag som är kopplade till de olika styrdokumenten inom verksamheten.

Du ingår i det strategiska teamet och arbetar direkt under verksamhetschefen för kultur och bildning.
Hela enheten har ca 30 medarbetare som arbetar med vitt skilda uppdrag inom det kulturpolitiska uppdraget. Ditt uppdrag kommer att vara inom det kulturpolitiska området men också innefatta uppdrag från andra politikområden såsom folkhälsa, samhällsplanering etc. Du har ett nära samarbete med regionala kulturaktörer, kommunernas tjänstepersoner och enhetens medarbetare.

Din profil
Du har en högskoleutbildning inom kulturområdet eller inom statsvetenskap eller erfarenhet som vi bedömer likvärdig. Du har några års erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd organisation. Som person är du kommunikativ, strategiskt utvecklingsdriven, strukturerad och analytisk samt positiv och lösningsorienterad. Du arbetar strategisk långsiktigt och verkar för att uppfylla satta mål. Genom att vara kreativ, kompetent, lyhörd och engagerad stödjer du enheten Kultur och bildnings strävan att göra skillnad i människors vardag. Vår filosofi bygger på tillit och engagemang.

Vi erbjuder
Du erbjuds ett arbete i en miljö där det finns en stor potential till utveckling och du får kunskaper på både det lokala planet som regionalt och nationellt. Du kommer möta många spännande och kompetenta kollegor i olika nätverk. Du är i framkanten av den kulturella utvecklingen och får bedriva en nätverkande framtidsspaning. 
 
Facklig företrädare
Lisa Elmers (SACO)  0455 – 73 71 48

I denna rekrytering har Region Blekinge valt att samarbete med OnePartnerGroup. För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta Senior Rekryteringskonsult Annika Lundberg 0769 46 83 30 eller [email protected] Vi vill ha din ansökan senast den 5 december 2021.