Psst! För att njuta av allt vår sida har att erbjuda så rekommenderar vi att du byter webbläsare. Här får du smidig vägledning: https://browsehappy.com/

Nu är vi </br>OnePartnerGroup

Nu är vi
OnePartnerGroup

Sedan den 1 februari 2019 är vi OnePartnerGroup, Sveriges lokalaste rekrytering- och bemanningsföretag. Det innebär att vi kan erbjuda samma lokala tillgänglighet, men med bättre resurser och ett kraftigt utökat nätverk.

Vi hjälper dig att växa med rätt rekrytering och kompetens

I vår snabbrörliga värld är det viktigare än någonsin att ha rätt kompetens inom sitt företag. Vår kunskap om dina förutsättningar på den lokala marknaden tillsammans med vår erfarenhet, gör att vi kan hitta och attrahera de medarbetare du behöver för att lyckas ännu bättre. Kornboden Rekrytering & Bemanning jobbar alltid nära dig som kund och våra kontor hittar du i Sundsvall, Örebro, Örnsköldsvik, Hälsingland och Östersund.

Våra tjänster inom rekrytering och bemanning

Allt fler upptäcker fördelarna med att ta professionell hjälp för att hitta och kvalitetssäkra rätt kompetens till sitt företag. Här kan vi på Kornboden hjälpa till med hela eller delar av din rekrytering. Vi känner den lokala marknaden väl och kan snabbt sätta oss in i just ditt behov. Grunden i vårt tjänsteutbud är rådgivning, rekrytering och bemanning.

Rekrytering

Kornboden hjälper dig med alla delar i en rekrytering. Från första mötet fram tills du valt ut din kandidat. Vi hjälper både större och mindre företag och organisationer. Kornboden står för kvalitet i alla moment. För att hantera ansökningar och urval arbetar vi med marknadens bästa, webbaserade verktyg. Våra kompetenta medarbetare är även certifierade för att genomföra tester och intervjuer enligt vetenskapliga metoder.

Vilket är ditt behov?


Vi utgår alltid från en behovsanalys och en kravprofil, som görs tillsammans med dig. Den har en tydlig koppling till de krav som ställs och vilka personliga egenskaper som är viktiga i den aktuella rollen/tjänsten. Vår långa erfarenhet av rekrytering inom många olika branscher, gör att du kan vara trygg med att alltid få den bästa kandidaten till den tjänst du behöver fylla.

Intervjuer och tester


Vi hjälper både större och mindre företag och organisationer. Kornboden står för kvalitet i alla moment. För att hantera ansökningar och urval arbetar vi med marknadens bästa, webbaserade verktyg. Våra kompetenta medarbetare är även certifierade för att genomföra tester och intervjuer enligt vetenskapliga metoder.

Behöver du hjälp med rekrytering?


Kontakta ditt närmaste kontor för snabb lokal hjälp!

Bemanning

Varför anställa när du kan hyra in personal? Genom att låta oss göra jobbet att hitta kompetent personal att hyra ut till dig, kan du fokusera på din kärnverksamhet, dina kunder och försäljning.

Vår bemanningstjänst vänder sig till dig som i dagsläget ser att Kornboden skulle kunna vara en bättre arbetsgivare, så att du kan fokusera mer på din verksamhet.

Ger mer flexibilitet


Det är också smidigt att hyra in personal vid tillfälliga arbetstoppar eller vid annan frånvaro som behöver täckas upp t ex föräldraledighet, sjukdom eller tjänstledighet – för längre och kortare perioder.

Att hyra personal skapar en flexibel organisation som kan matchas mot företagets variationer i upp- och nedgång.
Förstår dina utmaningar

Kornboden har i mer än 20 år hjälpt mängder av företag att hitta rätt person till rätt arbete. Vi lägger stort fokus på personliga kontakter och att vara flexibel. Grundförutsättningen är att sätta sig in i ditt företag, dina utmaningar och verksamheter för att sedan erbjuda rätt personal.

Second opinion


När du hittat lämpliga kandidater själv, kan vi hjälpa dig att kvalitetssäkra din rekrytering. Vi kallar det second opinion och här ingår två delar – verifiering och tester.

Behöver du hjälp med bemanning?


Kontakta ditt närmaste kontor för snabb lokal hjälp!

Rådgivnig

Kornbodens rådgivning utgår ifrån ditt behov, i dagsläget eller ett längre perspektiv. Genom att träffas kan vi tillsammans se över vilken typ av stöd du behöver.

Vi kan erbjuda hjälp under hela eller delar av rekryteringsprocesser, vid analys och strategi för rekrytering eller vid omorganisationer med exempelvis kartläggning av kompetens inom företaget. Vi brukar dela upp det i tre delar; hur organisationen ser ut, vad du som kund kan göra och hur du ska göra det. Vid rådgivning får du alltid stöd av Kornbodens mest seniora och erfarna medarbetare.

Behöver du rådgivning?


Kontakta ditt närmaste kontor för snabb lokal hjälp!

Chefsrekrytering

När en ny medarbetare i en ledande befattning ska rekryteras är det många faktorer som ska stämma. Kornboden har rekryterat chefer och ledare till framgångsrika företag och organisationer sedan 1996.

Via Kornboden får du tillgång till kompetenta, seniora rekryteringskonsulter med egna ledarskapserfarenheter – en avgörande styrka och kompetens i jakten på de bästa kandidaterna. För att säkerställa personlighet och kapacitet arbetar vi med psykometriska bedömningstestverktyg. Vårt mål är att presentera 2–3 kandidater som matchar kravprofilen och passar företagskulturen.

Behöver du hjälp med chefsrekrytering?


Kontakta ditt närmaste kontor för snabb lokal hjälp!

Kravprofil

Vet du vilken person du behöver, egentligen? Det kanske inte är den du tror. Vi hjälper dig att reda ut vilka krav du behöver ställa idag och i framtiden. Med ett utifrånperspektiv tar vi ett helhetsgrepp på ditt behov och fokuserar på kompetenser. Genom rätt nyckelord, som kan verifieras i rekryteringsprocessen, ser vi till att kravprofilen blir tydlig och resultatet vetenskapligt belagt.

Kravprofil genom intervju eller workshop


I arbetet hjälper vi dig att förstå din nuvarande organisation och hur den kan förbättras genom att se kompetenser. Det finns många metoder för att göra detta, bland annat genom intervju med dig, genom workshop med berörda personer vid ditt företag eller genom en färdig kravprofil från kundens HR-avdelning. Den anpassar vi eller utgår ifrån helt och hållet.

Behöver du hjälp med en kravprofil?


Kontakta ditt närmaste kontor för snabb lokal hjälp!
Råd kring HR-frågor

Kornbodens rådgivning utgår ifrån ditt behov, i dagsläget eller ett längre perspektiv. Genom att träffas kan vi tillsammans se över vilken typ av stöd du behöver.

Vi kan erbjuda hjälp under hela eller delar av rekryteringsprocesser, vid analys och strategi för rekrytering eller vid omorganisationer med exempelvis kartläggning av kompetens inom företaget. Vi brukar dela upp det i tre delar; hur organisationen ser ut, vad du som kund kan göra och hur du ska göra det. Vid rådgivning får du alltid stöd av Kornbodens mest seniora och erfarna medarbetare.

Möt oss här
Välkommen att kontakta oss på något av våra lokala kontor för att veta mer om hur vi kan hjälpa dig utveckla ditt företag eller dig som vill hitta nya utmaningar i ditt arbetsliv.