Psst! För att njuta av allt vår sida har att erbjuda så rekommenderar vi att du byter webbläsare. Här får du smidig vägledning: https://browsehappy.com/

Trender

2 min lästid

Vad är egentligen Gig-ekonomi?

Arbetsmarknaden förändras, titlar försvinner och tillkommer – Nordic Choice har till exempel en Director of Passion. En ny typ av ekonomi växer fram, där frilansare, gigare och gigsters är begrepp som blir allt vanligare. Fasta anställningar ersätts i större grad av tillfälliga gig, där fokus ligger mer på flexibilitet, effektivitet och spetskompetens än på guldklockor och lojalitet. Gig-ekonomin är här för att stanna, men hur kommer det påverka dig?

Varför Gig-ekonomi?

Det finns tre huvudsakliga anledningar till uppkomsten av Gig-ekonomi: den digitala tekniken som gör det hela möjligt, att företagen behöver vara mer flexibla när det gäller kompetens och en förändrad attityd hos arbetstagarna. Dagens arbetsmarknad är designad för fasta anställningar, men det håller successivt på att luckras upp och flexibiliteten blir allt större. Allt fler företag använder projektanställningar, hyr in kompetens tidsbegränsat och olika interimslösningar för att anpassa sig inför de möjligheter som en flexibel anställning kan skapa.

 

En arbetsmarknad med möjligheter och utmaningar

Så istället för långsiktighet ligger styrkan i matchning och i en gig-ekonomi öppnas helt nya dörrar för både arbetsgivare och arbetstagare. Istället för att knyta till sig kompetenser på lång tid flyttas fokus till att hitta den kompetens som behövs här och nu, lite som casting till en filminspelning. Det kanske krävs att fotografen till nästa fotosession är ridkunnig, eller att ekonomen i ett visst projekt förstår sig på bilmotorer. För arbetsgivaren ligger gig-ekonomins utmaning i att helt enkelt våga ta in ”gigare” på viktiga funktioner, eftersom de bästa inte alltid letar efter en fast anställning. För dig som framtida arbetstagare är det du själv som skapar möjligheterna, genom att spetsa till din egen kompetens.

 

Matchning vs långsiktighet

Morgondagens fokus ligger med andra ord på att hitta rätt gigare, som baserat på kompetens, personlighet och värderingar är bäst lämpad för att utföra ett visst uppdrag för en viss organisation. Det passar även väl ihop med den förändring vi ser på många företag idag, då de går allt mer åt nätverkande och projektfokus och är i mindre grad linjestyrda. Att tillföra och matcha rätt kompetens, vid rätt tidpunkt, till rätt uppdrag är gig-ekonomins absoluta styrka, och genom det kan företag komplettera sin egen personal med drivna specialister som kan tillföra spetskompetens och effektivitet vid specifika uppdrag.

 

Ta vara på möjligheterna!

Vi är än så länge bara i början av Gig-ekonomin och vi behöver vänja oss vid en framtid med friare arbetsmarknad – utan guldklocka. Gig-ekonomin kräver en hel del av oss som individer, inte bara genom att vi tvingas utveckla våra kompetenser, utan även att bygga våra nätverk. Samtidigt flyttas fokus från att klättra inom fasta företagshierarkier till att istället klättra inom ditt kompetensområde. Att på sätt och vis bli en annan typ av influenser, där du sätter ramarna för din egen framtid. Är du redo att forma din egen karriär?

Andra artiklar för dig!
Trender
Vad är egentligen Gig-ekonomi?