Psst! För att njuta av allt vår sida har att erbjuda så rekommenderar vi att du byter webbläsare. Här får du smidig vägledning: https://browsehappy.com/

Trender

1 min lästid

Teoretisk kompetens är inte allt

Det är ingen tvekan om att den teknologiska utvecklingen kommer medföra stora förändringar som påverkar arbetsmarknaden och ställer nya krav på färdigheter hos de som arbetar. Det är framförallt de mänskliga egenskaperna som tros kommer stå sig väl i framtiden, men vilka egenskaper är det som avses? Och vilka färdigheter är det som kommer att efterfrågas?

Numera ersätter maskinerna alltså inte bara människans muskelkraft, utan även hennes hjärna. Denna utveckling kommer med all sannolikhet att accelerera allt snabbare under kommande år då maskiner med mer avancerad artificiell intelligens inte bara kan förstå och utföra det som en tekniker en gång programmerat dem till. På sikt kommer de själva att lära sig nya saker helt på egen hand. Morgondagens kundsupport är med andra ord helt datoriserad?

 

Allt kan inte datoriseras

Experterna menar dock att det finns flera så kallade “flaskhalsar” som gör vissa yrken svårare att datorisera, där vissa kompetenser och förmågor är särskilt viktiga. Några exempel på förmågor som datorer inte kommer kunna lära sig inom en överskådlig framtid är: komplex problemlösning, kreativitet, kritiskt tänkande, koordinering, kognitiv flexibilitet och kunskaper i förhandlingsteknik. I grund och botten rör sig samtliga inom tre huvudkategorier: Perception och hantering, Kreativ intelligens och Social intelligens.

 

Förbered dig på en arbetsmarknad i förändring

Historien har lärt oss att det sällan är klokt att vara motsträvig och utvecklingsfientlig. För det är nog ingen som saknar de slitsamma, monotona och i vissa fall farliga arbeten som maskiner har tagit över, eller att datorn idag helt dominerar inom rutinmässig informationsbehandling. Samtidigt vet vi att de jobb som försvann i samtliga teknikrevolutioner har ersatts av nya typer av tjänster.

Så hur kan du förbereda dig för en arbetsmarknad i förändring? Vilka färdigheter som kommer att krävas under de kommande är inte mer än svepande och abstrakta gissningar. Det mest påtagliga som de flesta experter är överens om, är att arbetskraften måste vara beredd på att snabbt anpassa sig till situationen och att högre teoretisk utbildning verkar vara en gynnsam väg att gå.

Andra artiklar för dig!