Psst! För att njuta av allt vår sida har att erbjuda så rekommenderar vi att du byter webbläsare. Här får du smidig vägledning: https://browsehappy.com/

Söka jobb

3 min lästid

Framtidens yrke - Sju heta branscher

Är du i början av din karriär och är osäker på vilken bransch du vill ge dig in i eller överväger du att byta riktning? Vilka är egentligen framtidens yrken? När du söker jobb behöver du ta hänsyn till hur arbetsmarknaden ser ut och vilka yrken som förväntas blomstra. Vi har listat framtidens yrken!

Yrken som behövs i framtiden

 

Arbetsmarknaden förändras hela tiden och påverkas av en mängd olika faktorer som digitala framsteg, samhällsförändringar och ekonomi. Därför är det svårt att veta exakt vilka jobb som kommer att efterfrågas i framtiden. Men redan idag är kompetensbristen ett faktum i flera branscher och enligt arbetsförmedlingens prognos förväntas behovet av arbetskraft att öka i flera yrkesgrupper. Vi har samlat om sju heta yrken som behövs i framtiden och som kan vara bra att ha koll på när du söker jobb.

 

IT och teknik

Den teknologiska utvecklingen går snabbt och behovet av specialister inom datavetenskap och teknik ökar. Efterfrågade yrken inom IT och teknik är områden som artificiell intelligens, maskininlärning, mjukvaruutveckling och cybersäkerhet är särskilt i fokus. Denna bransch har länge präglats av kompetensbrist och AI:s framfart inom en mängd olika områden kräver kvalificerade yrkespersoner som kan driva innovation och automatisering. Systemutvecklare, mjukvaruexperter, programmerare, maskiningenjörer och experter inom cybersäkerhet kommer att vara några av framtidens yrken.

 

Miljö och hållbarhet

Klimatförändringar och det akuta behovet av att minska vår miljöpåverkan öppnar flera dörrar på arbetsmarknaden. Efterfrågan på yrken inom grön teknik, förnybar energi och hållbarhetsarbete kommer att öka, och framtiden pekar mot behovet av fler specialister inom miljö och hållbarhet som kan driva utvecklingen framåt. Inom miljö och hållbarhet kommer efterfrågade yrken vara miljöstrateger, återvinningsarbetare, miljötekniker, hållbarhetskommunikatörer och forskare inom miljövetenskap.

 

Utbildning och pedagogik

Skolan är en grundläggande del i samhället och med en växande befolkning och arbetsmarknadens krav på utbildning, spår man att efterfrågan på lärare förväntas att öka ännu mer. Framtidens yrke inom utbildning och pedagogik omfattar förskolelärare, grundskolelärare, pedagoger och universitetslärare.

 

Bygg och anläggning

Är du praktiskt lagd och har förmåga att organisera och leda projekt? Då kan en karriär inom bygg- och anläggningsbranschen vara något att överväga. Denna bransch är dock känslig för ekonomiska svängningar och påverkas starkt av den rådande ekonomiska situationen. I perioder av lågkonjunktur kan det ta tid innan nya byggprojekt tar fart. Men behovet av att bygga bostäder och utveckla infrastrukturen kommer alltid att kvarstå, och för det behövs kvalificerad arbetskraft. De mest efterfrågade yrkena är: byggnadsarbetare, arkitekter, anläggningsarbetare och tekniker.

 

Fler efterfrågade yrken

 

Polis

Behovet av poliser ökar och förväntas fortsätta öka även i framtiden. Framtidens yrke inom polisväsendet innebär många möjligheter att tjäna samhället på olika sätt och det finns en rad olika specialiseringar och karriärvägar. Utöver poliser i yttre tjänst kommer det att behövas fler brottsutredare, ingripandepoliser, underrättelseanalytiker och brottsoffersamordnare.

 

Kollektivtrafik

Just nu råder det stor brist på personal inom kollektivtrafiken. I framtiden kommer det att finnas många möjligheter till jobb för den som väljer att utbilda sig till förare. Yrken som behövs i framtiden inom kollektivtrafiken är framförallt lok, buss och spårvagnsförare, men det kommer också att behövas fler mekaniker, trafikledare, bantekniker och järnvägsingenjörer.

 

Hälso- och sjukvård

Inom hälso- och sjukvårdssektorn förväntas vårdbehovet fortsätta öka i takt med att befolkningen växer och åldras. Det råder en betydande personal- och kompetensbrist inom flera områden, särskilt inom äldreomsorgen, psykiatrin och inom specialistsjukvården. Det kommer att behövas fler sjuksköterskor, barnmorskor, undersköterskor och medicintekniker. Med tanke på bristen av personal- och kompetens ser man tydligt att detta är ett av framtidens yrke.

 

Är du intresserad av någon av dessa framtidsbranscher?

Välkommen att söka våra lediga tjänster, vi hjälper dig!