Psst! För att njuta av allt vår sida har att erbjuda så rekommenderar vi att du byter webbläsare. Här får du smidig vägledning: https://browsehappy.com/

Rekrytering

2 min lästid

Interimskonsult – snabb och effektiv lösning

Vad är en interimskonsult? Och varför är det en effektiv lösning på ett tillfälligt behov? Anna Svanberg är ansvarig för Interimaffären på OnePartnerGroup i Stockholm och menar att det finns många fördelar med att hyra en interimskonsult när det gäller specialist- eller chefsbefattningar. Hennes erfarenhet inom området gör att hon vet fördelarna som en interimskonsult kan erbjuda för att hantera komplexa arbetsuppgifter och strategiska utmaningar.

En interimskonsult utmärker sig särskilt inom specialiserade och chefspositioner. Genom att ta in en interimskonsult kan företag snabbt fylla kritiska roller utan att genomgå långa rekryteringsprocesser. 

Vi frågar Anna, Interimskonsult – vad är det?


– Framför allt skulle jag vilja framhålla att en interimskonsult är en senior person som varit med länge i arbetslivet och mycket snabbt är igång och kan leverera. Dessutom är det en snabb och kostnadseffektiv lösning att hyra in en interimskonsult, säger hon.

Anna har själv varit interimskonsult under flera år och vet hur det känns både som kund och konsult och vad som är viktigt för båda rollerna. Efter många år i branschen har hon idag ett stort nätverk inom såväl management som olika specialister inom försäljning, HR, kommunikation och marknadsföring.

– Ja, det är en förutsättning för att jobba med den här verksamheten. Man måste ha ett stort nätverk och en god kännedom och relation till de interimskonsulter som ska hyras ut. Att veta vad de går för och kan för att snabbt kunna erbjuda företaget en interimskonsult som passar.

 

Interimskonsult – vad är det?

 

Här är fem fördelar med att hyra in en interimskonsult

  1. En interimskonsult är en senior person – inom sitt kompetensområde. Du får en person som kan gå in och leverera resultat direkt på alla nivåer.
  2. En interimskonsult är kostnadseffektiv vilket innebär att personen levererar högkvalitativa resultat från dag ett. Genom att hyra en interimskonsult får du inte bara tillgång till omedelbara färdigheter och erfarenheter, utan även en flexibilitet som låter dig anpassa hyresperioden efter ditt företags specifika behov och utmaningar.
  3. En interimskonsult kommer in utifrån och upplevs ofta objektiv av både företagsledning och är inte fast i några tidigare relationer eller hänsynstagande på ett företag och kan fånga upp intryck som kan vara svårt för en fastanställd att göra. Därmed kan en interimskonsult bli ett ovärderligt bollplank för exempelvis en VD.
  4. En interimskonsult är snabbt på plats. Inom endast några dagar efter att du identifierat och sökt den önskade kompetensen kan han eller hon vara igång och redo att påbörja arbetet. Detta ger dig möjligheten att snabbt fylla kompetensgap och säkerställa utveckling i ditt företags verksamhet. 
  5. En interimskonsult kan vara en perfekt lösning när du inte riktigt vet vilken profil företaget behöver. Exempelvis många startupföretag kan vackla mellan vilka olika områden de behöver förstärka. Då kan lösningen vara en interimskonsult som man kan kalibrera mot under uppdragets gång.

Interimskonsult – vad är det och hur är det att jobba som? Du kan läsa mer om det här.