Psst! För att njuta av allt vår sida har att erbjuda så rekommenderar vi att du byter webbläsare. Här får du smidig vägledning: https://browsehappy.com/

Trender

2 min lästid

Har du koll på framtidens megatrender? Ju mer vi digitaliserar – desto viktigare blir människan!

När digitaliseringen ökar blir dina unika egenskaper som människa allt viktigare. De mänskliga kvaliteterna sticker ut på Trygghetsrådets lista över sex megatrender för framtidens arbetsliv. 

 

Den pågående digitaliseringen rymmer en paradox. Ju mer vi datoriserar och robotiserar, desto viktigare blir människan. I den så kallade ”empatiekonomin” är emotionell intelligens och empati – det vill säga förmågan att sätta sig in i andra människors situation, beteenden och känslor – hårdvaluta. I utvecklingen av produkter och tjänster blir det allt viktigare att förstå den enskilda individen.

Eller, som Trygghetsrådet konstaterar i sin spaning: Det spelar ingen roll hur mycket data vi kan samla in om kunderna – för att kunna förstå och tolka dessa data behöver vi kunna sätta oss in i människorna som finns bakom. Och för det krävs empati.

 

Glöm inte användaren!

Digitalisering och robotisering kan bidra till att effektivisera vår bransch. Men det är också viktigt att komma ihåg användaren. Digitaliseringen kan hjälpa till att effektivisera arbetet – men det behöver inte betyda att kandidaten eller kunden får en bättre upplevelse. Det är därför viktigt att göra en gedigen behovsanalys från såväl internt som externt perspektiv för att digitalisera rätt delar av processen.

 

Samarbeten ökar

Det finns alltså all anledning att sträcka på sig och vara stolt över det faktum att du är människa. Att jobba med att utveckla sin empatiska kompetens och samarbetsförmåga är ett smart karriärdrag även i framtiden.

Trygghetsrådet förutspår nämligen även att samarbeten mellan olika discipliner och branscher kommer att öka i takt med att arbetslivets utmaningar blir mer komplexa. Och att sköta allt digitalt anses inte vara något alternativ: det fysiska mötet är viktigt för att väcka kreativiteten. Det är i mötet med varandra som vi inspireras och utbyter kunskap. De mänskliga kvaliteterna är en förutsättning för att skapa förtroende mellan olika parter.

 

Den personliga kontakten

Det finns ett fortsatt värde i den personliga kontakten mellan kund och leverantör, samtidigt som det handlar om att ligga i framkant i digitaliseringen för att vara konkurrenskraftig. Mixen av att digitalisera och robotisera rätt delar av processer, samtidigt som det finns en hög närvaro med personligt engagemang kan vara en framgångsfaktor.

Kandidater som befinner sig i en process vill ofta ha mänsklig återkoppling. Oavsett vad för typ av besked kandidaten ska få, så tas det oftast bäst emot när det kommer från en människa. Att lämna besked handlar om att förstå vissa grundläggande mänskliga beteenden och känslor, vilket AI i dagsläget inte kan fånga upp på samma sätt som en människa.

Läs mer om Trygghetsrådets rapport på https://issuu.com/trygghetsradet/docs/framtidens_arbetsliv_rapport_web