Psst! För att njuta av allt vår sida har att erbjuda så rekommenderar vi att du byter webbläsare. Här får du smidig vägledning: https://browsehappy.com/

Trender

2 min lästid

Har du koll på framtidens megatrender? Ju mer vi digitaliserar – desto viktigare blir människan!

När digitaliseringen ökar blir dina unika egenskaper som människa allt viktigare. De mänskliga kvaliteterna sticker ut på Trygghetsrådets lista över sex megatrender för framtidens arbetsliv.

”För att skapa en bra kundupplevelse så krävs det fortfarande en mänsklig hand”, säger Henric Forsman som är vd för OnePartnerGroup i Östergötland.

 

Den pågående digitaliseringen rymmer en paradox. Ju mer vi datoriserar och robotiserar, desto viktigare blir människan. I den så kallade ”empatiekonomin” är emotionell intelligens och empati –  det vill säga förmågan att sätta sig in i andra människors situation, beteenden och känslor – hårdvaluta. I utvecklingen av produkter och tjänster blir det allt viktigare att förstå den enskilda individen.

Eller, som Trygghetsrådet konstaterar i sin spaning: Det spelar ingen roll hur mycket data vi kan samla in om kunderna – för att kunna förstå och tolka dessa data behöver vi kunna sätta oss in i människorna som finns bakom. Och för det krävs empati.

 

Glöm inte användaren!

Det här är en bild som Henric Forsman bekräftar.

”Personligen är jag för alla former av digitalisering och robotisering som kan bidra till att effektivisera vår bransch. Men vi får aldrig glömma bort användaren. Digitaliseringen kanske köper oss tid – men det är inte säkert att det ger kunden eller kandidaten en bättre upplevelse. Här är det viktigt med en gedigen behovsanalys från såväl ett internt som externt perspektiv för att digitalisera rätt delar av processen.”

 

Samarbeten ökar

Det finns alltså all anledning att sträcka på sig och vara stolt över det faktum att du är människa. Att jobba med att utveckla sin empatiska kompetens och samarbetsförmåga är ett smart karriärdrag även i framtiden.

Trygghetsrådet förutspår nämligen även att samarbeten mellan olika discipliner och branscher kommer att öka i takt med att arbetslivets utmaningar blir mer komplexa. Och att sköta allt digitalt anses inte vara något alternativ: det fysiska mötet är viktigt för att väcka kreativiteten. Det är i mötet med varandra som vi inspireras och utbyter kunskap. De mänskliga kvaliteterna är en förutsättning för att skapa förtroende mellan olika parter.

 

Den personliga kontakten

”Vi på OnePartnerGroup tror på värdet i den personliga kontakten mellan kund och leverantör, samtidigt som vi vill ligga i framkant gällande digitalisering. Mixen mellan att digitalisera och robotisera rätt delar och samtidigt ha hög lokal närvaro och ett stort personligt engagemang har varit en framgångsfaktor för oss.”, konstaterar Henric Forsman.

På samma sätt vill du som kandidat i många situationer ha mänsklig återkoppling.

”Det personliga samtalet är fortfarande viktigt. Oavsett om du fick eller inte fick jobbet så betyder det mycket att du får beskedet från en annan människa. För att lämna beskedet måste man förstå vissa grundläggande mänskliga beteenden och känslor och kunna fånga upp dem på ett sätt som AI inte kan, i alla fall inte ännu. Här kommer de mänskliga kvaliteterna in. I nästa steg drar vi nytta av tekniken för att följa upp och mäta kandidatupplevelsen.”

 

Läs mer om Trygghetsrådets rapport på https://issuu.com/trygghetsradet/docs/framtidens_arbetsliv_rapport_web