Psst! För att njuta av allt vår sida har att erbjuda så rekommenderar vi att du byter webbläsare. Här får du smidig vägledning: https://browsehappy.com/

Trender

3 min lästid

Har du koll på framtidens megatrender? Ditt hållbarhetsarbete kan vara avgörande vid rekryteringen av ny kompetens!

När Trygghetsrådet listar sex megatrender för framtidens arbetsliv står hållbarhet i fokus. Vi på OnePartnerGroup märker också hur den nya medvetenheten påverkar företag och kandidater.

”För många kandidater väger hållbarhetsfrågorna tungt”, säger våra rekryteringschefer Staffan Arkelöv och Monika Psag Milicic i Skaraborg.

Det är mycket som håller på att förändras just nu, konstaterar Trygghetsrådet i sin rapport. Inom industrin pågår just nu ett paradigmskifte där den cirkulära ekonomin står i centrum. Ambitiösa hållbarhetsprojekt som drivs både på samhällsnivå och inom näringslivet förväntas kommer att skapa behov av nya kompetenser: klimatrevisor och vertikalodlare (odlingsspecialister som utnyttjar vertikala ytor i stadsmiljöerna) spås bli nya framtidsyrken.

Nya krav på arbetsgivaren

Den ökade medvetenheten kring klimat- och hållbarhetsfrågor har också fört med sig att kunder och kandidater ställer helt nya krav på samarbetspartners och arbetsgivare. Företag som agerar trovärdigt ur ett hållbarhetsperspektiv – och då inte bara tar ansvar för miljö och klimat utan även hur man agerar socialt – har en fördel i sälj och rekryteringssammanhang, konstaterar Staffan Arkelöv.

”Som rekryterare märker vi tydligt att kandidaterna är mer uppmärksamma på hur aktivt en arbetsgivare jobbar med det här frågorna. Det betyder mycket mer i dag än för bara ett par år sedan. För vissa yrkesgrupper är arbetsuppgifterna relativt likvärdiga oavsett arbetsgivare, och då väger just hållbarhetsfrågorna tungt. Därför är det sociala, miljömässiga och ekonomiska hållharbetsarbetet hos kunder något vi lyfter fram tidigt när vi annonserar tjänster, eftersom det bidrar till att attrahera rätt kandidater. Hållbarhet kan på många sätt också vara värderingsstyrt, och då ser ju kandidaten förhoppningsvis tidigt att företaget i fråga matchar hens värderingar.”

Men hur stort marknadsföringsvärdet än är, är det viktigt att vara korrekt i sin information betonar han.

”För att förmedla rätt känsla och innehåll kring en tjänst mot en kandidat måste vi vara transparenta och ärliga. Annars ger vi ju inte vare sig kandidat eller företag rätt ingångsvärden eller förutsättningar för att det ska bli en kvalitetssäkrad rekryteringsprocess.”

Företagen väl förberedda

Många av OnePartnerGroups kunder ligger väl framme i sitt hållbarhetsarbete, tycker Staffan Arkelöv.

”Jag tror att många företag redan gör mycket bra saker när det kommer till hållharbetsarbete – troligtvis gör man mycket utan att man själv reflekterar kring det eller lyfter upp det utanför organisationens väggar. Därför är det viktigt att ha en strategi för hur man vill jobba med frågor kring hållbarhet, men också att man visar upp det genom till exempel sociala medier. Det blir också ett snabbt och smidigt sätt att stärka sitt varumärke och attrahera framtida kandidater. Som kandidat vill man nog se att det finns en plan för hur man vill jobba med dessa frågor, och att det inte bara är något man pratar om utan att det blir verkstad.”

En hållbar rekryteringsbransch

Monika Psag Milicic betonar att en hållbar arbetsmarknad också är en viktig del av ett hållbart samhälle – och här har rekryteringsbranschen en viktig funktion. Att hjälpa människor som står utanför arbetsmarknaden in i arbete är ett av många goda exempel. Men det handlar också om att skapa en god kultur kring rekryteringar.

”Vi hoppas kunna bidra till en bra kandidatupplevelse genom att vara engagerade, tydliga och transparanta. Återkoppling är otroligt viktigt för en kandidats upplevelse kring en process, oavsett vilket steg som man befinner sig i. Det kan till exempel handla om att vi ringer upp kandidater som vi träffat på intervju och återkopplar, även om vi inte har någon ny information just då. Men också att vi redan vid en första intervju informerar kandidaten om hur processen ser ut och vilka som väntar. Sedan ska man alltid vara personlig och våga bjuda lite på sig själv!”, säger Monika.

För att göra ett bra jobb som rekryterare måste man också vara beredd att rannsaka sig själv. Därför kommer OnePartnerGroup i framtiden att finnas på Realcruit, som är en utvärderingstjänst där kandidater betygsätter rekryterare, berättar hon:

”Realcruit blir ett naturligt nästa steg för OnePartnerGroup när det gäller att mäta kandidatupplevelsen för dem som söker tjänster via oss. Det blir också en transparens sett till att vi rankas offentligt tillsammans med flera övriga bolag och branschkollegor. Men framförallt ger det kandidater en möjlighet att betygsätta och utvärdera hens kandidatupplevelse, vilket ofta kanske känns lättare att göra anonymt och digitalt när man fått lite distans till det hela.”