Psst! För att njuta av allt vår sida har att erbjuda så rekommenderar vi att du byter webbläsare. Här får du smidig vägledning: https://browsehappy.com/

Trender

2 min lästid

Har du koll på framtidens megatrender? Ditt hållbarhetsarbete kan vara avgörande vid rekryteringen av ny kompetens!

När Trygghetsrådet listar sex megatrender för framtidens arbetsliv står hållbarhet i fokus. Vi på OnePartnerGroup märker också hur den nya medvetenheten påverkar företag och kandidater. För många kandidater väger nämligen hållbarhetsfrågorna tungt.

Det är mycket som håller på att förändras just nu, konstaterar Trygghetsrådet i sin rapport. Inom industrin pågår just nu ett paradigmskifte där den cirkulära ekonomin står i centrum. Ambitiösa hållbarhetsprojekt som drivs både på samhällsnivå och inom näringslivet förväntas komma att skapa behov av nya kompetenser: klimatrevisor och vertikalodlare (odlingsspecialister som utnyttjar vertikala ytor i stadsmiljöerna) spås bli nya framtidsyrken.

 

Nya krav på arbetsgivaren

Den ökade medvetenheten kring klimat- och hållbarhetsfrågor har också fört med sig att våra kunder och kandidater ställer helt nya krav på samarbetspartners och arbetsgivare. Företag som agerar trovärdigt ur ett hållbarhetsperspektiv – och då inte bara tar ansvar för miljö och klimat utan även hur man agerar socialt – har en fördel i sälj och rekryteringssammanhang.

Kandidater är mer uppmärksamma på hur aktivt en arbetsgivare jobbar med det här frågorna. För vissa yrkesgrupper är arbetsuppgifterna relativt likvärdiga oavsett arbetsgivare, och då väger just hållbarhetsfrågorna tungt. Därför är det sociala, miljömässiga och ekonomiska hållharbetsarbetet viktigt att lyfta fram tidigt vid annonsering av tjänster, eftersom det bidrar till att attrahera rätt kandidater. Hållbarhet kan på många sätt också vara värderingsstyrt, och då ser ju kandidaten förhoppningsvis tidigt att företaget i fråga matchar värderingarna.

 

Företagen väl förberedda

Vi upplever att många arbetsgivare gör mycket bra saker när det kommer till hållharbetsarbete – mycket görs utan att de på företaget själva reflekterar kring det eller lyfter upp det utanför organisationens väggar. Därför är det viktigt att ha en strategi för hur företaget ska jobba med frågor kring hållbarhet för att stärka sitt varumärke och attrahera framtida kandidater.

Vill du veta mer om hur du kan attrahera rätt kompetens? Ta del av artikeln ”Så hanterar du kompetensbrist – 7 tips som hjälper dig attrahera rätt medarbetare”. 

 

En hållbar rekryteringsbransch

En hållbar arbetsmarknad är också en viktig del av ett hållbart samhälle – och här har vi som jobbar inom rekryteringsbranschen en viktig funktion. Att hjälpa människor som står utanför arbetsmarknaden in i arbete är ett av många goda exempel som vi jobbar med.

Men det handlar också om att skapa en god kultur kring rekryteringar. Vi fokuserar på återkoppling som är viktigt för en kandidats upplevelse kring en process, oavsett vilket steg som man befinner sig i. Det kan till exempel handla om att ringa upp kandidater som varit på intervju och återkoppla. Men också att informerar kandidaten om hur processen ser ut och vilka som väntar. Sedan ska man alltid vara personlig och våga bjuda lite på sig själv!

För att göra ett bra jobb som rekryterare måste man också vara beredd att rannsaka sig själv. Därför finns vi på OnePartnerGroup på Trustcruit, som är en utvärderingstjänst där kandidater kan betygsätta processen. Det ger kandidaten en möjlighet att utvärdera kandidatupplevelsen, vilket kan kännas lättare att göra anonymt och digitalt när man fått lite distans till det hela.