Psst! För att njuta av allt vår sida har att erbjuda så rekommenderar vi att du byter webbläsare. Här får du smidig vägledning: https://browsehappy.com/

Trender

1 min lästid

Dags att börja kika på AI?

I dagens digitaliserade samhälle gäller det för företag att hänga med i svängarna. Just nu lutar kurvan åt data och artificiell intelligens (AI). Mängden data ökar kraftigt samtidigt som användningsområden för AI snabbt blir allt fler. Ur ett konkurrensperspektiv växer gapet mellan de som väljer att omfamna den nya tekniken och de som inte gör det.

Vad är AI och hur kan man använda det?

Något förenklat kan man säga att AI är ett annorlunda sätt att programmera datorer på. I stället för att ge exakta instruktioner till datorn om vad den ska göra, programmeras den till att förstå problem och lösa dem på egen hand. Röststyrda assistenter är ett bra exempel.

Hur skulle AI kunna användas i er verksamhet? Vilken typ av data som ni får in på olika sätt skulle kunna vara användbar? Syftet är att jobba effektivare, underlätta processer för medarbetare och öka värdet hos era kunder. En bra början är att kalla till ett brainstorming-möte med dina medarbetare. Tips: Uppmuntra alla idéer och ”dissa” inga i det här läget.

Förstå teknologin

Som med allt finns det risker med AI. En studie visade nyligen att allt för många företagsledningar saknar både kunskap, översyn och strategier för att hantera dessa risker som kommer med data och AI. Faktum är att både lagstiftning och organisationer har svårt att hänga med i teknikens hastiga och konstanta utveckling. Lika viktigt som det är att vara relevant när det kommer till denna utveckling, är det att ta fram processer, verktyg och standarder kring en etisk behandling av den nya AI-eran. För konsekvenserna som kommer med användningen av tekniken innebär också ett samhällsansvar.

Det hela handlar egentligen om att hantera den här teknologin på rätt sätt, och förstå värdet och samtidigt riskerna med det. Om man som företag lyckas med det, finns ingen tvekan om att framtiden ser ljus ut. Sverige som nation har en möjlighet till en världsledande position inom detta, det gäller bara att omfamna möjligheterna på ett långsiktigt, hållbart och etiskt sätt precis som vi har gjort med ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet och CSR. Lika självklart kan det bli med hållbar data och AI.

Andra artiklar för dig!