Psst! För att njuta av allt vår sida har att erbjuda så rekommenderar vi att du byter webbläsare. Här får du smidig vägledning: https://browsehappy.com/

Trender

2 min lästid

Är ditt företag förberett för den nya empatiekonomin?

Att ha ett uttalat syfte med sin verksamhet och tydliga etiska riktlinjer blir en hygienfaktor för framtidens näringsliv. När Trygghetsrådet listar sex megatrender för framtiden kommer företagens etiska kvaliteter högt upp på agendan.

Den nya empatiekonomin

Under 2000-talet har samhället genomgått en förändring. Arbetet med att implementera hållbarhet och cirkularitet i näringslivet har också påverkat synen på människans roll i ekonomi och företagande. I den nya empatiekonomin kräver medarbetare, kunder och investerare att företagen har ett vettigt syfte med sin verksamhet och att de tar sitt ansvar för hur den bedrivs.

 

”Det är helt enkelt inte okej att företag exploaterar miljön och enskilda människor. Det här märker vi extra tydligt på den värderingsstyrda yngre generationen som nu har kommit in på arbetsmarknaden”, säger Lotta Ryman som är projektledare Talent Aquisition, på OnePartnerGroup.

 

”När du rekryterar nya medarbetare så måste du som arbetsgivare kunna visa kandidaterna att din verksamhet har ett tydligt syfte, en vision och en värdegrund som de kan relatera till.”

 

Företagets värdegrund

Redan i platsannonsen bör du vara tydlig med företagets värdegrund.

”Vi vet av erfarenhet att det är något som kandidaterna frågar efter. Kan man vara tydlig redan från start så höjer det tjänstens attraktionskraft. Men det är också superviktigt att du är ärlig och transparent. De värderingar och den kultur som ni säger att ni har – den känslan måste finnas också när kandidaterna träffar er för intervjuer och besök i verksamheten.”

 

Verksamhetens mål och värderingar

På sista raden handlar det ändå om hur verksamhetens mål och värderingar slår igenom i vardagen.

”Våra kandidater vill få en känsla för hur det kommer att bli. Vilka människor kommer de att jobba med, kommer de att klicka med sina nya arbetskamrater och ser arbetsuppgifterna ut som de har tänkt sig – matchar de värderingarna som företaget står för? Att du kan erbjuda en jämställd arbetsplats och en hållbar utveckling också för kandidatens egen kompetens och karriär är jätteviktigt”, säger Lotts Ryman.

 

Här är ledarskapet inom organisationen avgörande. Att företagets värderingar och etiska ställningstaganden återspeglas i ett gott ledarskap är förutsättningen för många kandidater.

”Det har blivit allt vanligare att kandidaterna tar referens på sina blivande chefer. Tiden där det bara var arbetsgsivaren som ställde krav och tog referenser är förbi. Traditionellt ledarskap där man som nyanställd måste ägna den första tiden åt att ’bevisa’ sig själv, funkar inte längre. Idag förväntar sig nyanställd kompetens att få den tilliten direkt.”

 

Läs mer om Trygghetsrådets rapport på https://issuu.com/trygghetsradet/docs/framtidens_arbetsliv_rapport_web