Psst! För att njuta av allt vår sida har att erbjuda så rekommenderar vi att du byter webbläsare. Här får du smidig vägledning: https://browsehappy.com/

Rekrytering

4 min lästid

Så hanterar du kompetensbrist – 7 tips som hjälper dig attrahera rätt medarbetare

Har din organisation svårt att hitta rätt kompetens? Ni är inte ensamma – drygt tre av fyra svenska företag uppger att de har svårt att hitta rätt medarbetare. Vi är många som känner av en påtaglig kompetensbrist i Sverige. Samtidigt ökar den globala kompetensbristen, vilket gör att konkurrensen hårdnar ännu mer.

Här ger vi dig några tips som kan hjälpa dig hantera kompetensbristen, hur du kan arbeta med kompetensutveckling och underlätta din rekrytering.

Kompetensbrist i Sverige – så kan ditt företag få försprång

 

Starkt arbetsgivarvarumärke

Ett starkt arbetsgivarvarumärke, det vill säga företagets employer brand, hjälper dig att attrahera rätt medarbetare från början. En positiv och transparent image som arbetsgivare hjälper dig att sticka ut, öka engagemanget hos medarbetarna och skapa en gemensam grund för att nå företagets mål.

Genom att arbeta med employer branding och företagskultur strävar ni inte bara efter att skapa trivsel på arbetsplatsen. Det handlar också om att skapa förutsättningar för medarbetare och organisationen att tillsammans arbeta mot strategiska mål och attrahera nya kandidater som delar företagets värderingar och vill vara en del av resan. Ett företag med ett starkt arbetsgivarvarumärke – och som också lever upp till det – har lättare att attrahera, rekrytera och behålla rätt talanger.

 

Medarbetarna är ambassadörer

Jobba strukturerat med ”social recruiting” för att sprida ditt arbetsgivarvarumärke. Det vill säga lyft fram dina medarbetare i din kommunikation, där de berättar om sig själva, sina yrkesroller och delar erfarenheter. Samtidigt förmedlar de en bild av hur ditt företag lever upp till sina värderingar.

Att visa upp en bredd bland dina medarbetare gör ofta att mångfalden ökar hos kandidaterna när det gäller faktorer som ålder, kultur och geografi. Detta gynnar inte bara ditt mångfaldsarbete utan ökar också urvalet av kandidater och chanserna att hitta den kompetens du söker.

 

Kartlägg kompetensen

Genom att kartlägga den samlade kompetensen i organisationen identifierar du befintliga färdigheter och kunskaper och får en tydlig bild av vad som saknas och behöver kompetensutveckling. Ett kompetensutvecklings exempel är att skapa en kompetensprofil för varje medarbetare och samla resultaten i en matris som ger dig en översiktlig bild.

Räkna även med utbildningar och erfarenheter som kanske inte är ett direkt krav för en nuvarande befattning eller som inte är direkt kopplade till uppdraget eller branschen. Medarbetare har kanske genom sina fritidsintressen, tidigare jobb eller andra engagemang skaffat sig värdefulla kunskaper och insikter som kan vara till nytta inom företaget. Att uppmuntra och ta vara på olika typer av erfarenheter kan bredda kompetensbasen och bidra med nya perspektiv och idéer.

 

Kompetensutveckling

Den bästa kandidaten till en vakant tjänst kanske redan finns i din organisation? Att satsa på kompetensutveckling är inte bara ett sätt att framtidssäkra din verksamhet, det kan också hjälpa dig att hantera kompetensbrist. Det är dessutom oftast mer kostnadseffektivt att utveckla befintliga medarbetare än att rekrytera ny personal.

Säkra kompetensen genom att etablera en kultur av kontinuerligt lärande och kompetensutveckling. Organisationer som ligger långt framme inom detta område uppmuntrar sina medarbetare att testa nya idéer, experimentera och lära av både framgångar och misslyckanden. För att det ska fungera krävs en trygg miljö där man vågar dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter. Fokus behöver ligga lika mycket på att uppmuntra ett lärande beteende som på själva kompetensutvecklingen i sig.

 

Hitta talangerna tidigt

En väg att gå för att hantera kompetensbrist är att hitta talangerna redan innan de nått arbetsmarknaden. Genom en praktikplats får studenterna en fot in i arbetslivet samtidigt som du kan testa och utvärdera dem i en verklig arbetsmiljö med riktiga arbetsuppgifter och kollegor.

Var aktiv ute på skolor och att berätta om ditt företag så att eleverna får en inblick i er verksamhet och era värderingar. Nya talanger behöver inte nödvändigtvis ha exakt den utbildning eller erfarenhet som du efterfrågar. Kompetensutveckling och utbildning längs vägen kan utveckla dem så att de får de specifika kunskaper och färdigheter som du önskar hos dina nya medarbetare.

Genom att investera i praktikplatser, samarbeten med skolor och att vara öppen för kompetensutveckling för talanger kan du skapa en pipeline av kompetenta och engagerade kandidater som redan är bekanta med din verksamhet. Detta ger dig ett försprång när det gäller att rekrytera och säkra rätt medarbetare för framtiden.

 

Kompetensutvecklings exempel – anpassad utbildning

Även om det kräver resurser kanske det ändå på lång sikt kan löna sig att starta en egen, skräddarsydd utbildning för att möta dina behov. Ett enklare alternativ är att ta initiativ till samtal och samarbeten med skolor, politiker och tjänstemän som ansvarar för utbildningsfrågor på lokal eller regional nivå. På så sätt kan du bidra till att utforma program och kurser som är anpassade efter ditt behov av kompetensutveckling.

 

Rekrytera på distans

Pandemin har lärt oss att många arbetsuppgifter kan utföras lika bra oavsett om vi sitter på kontoret, hemma vid köksbordet eller i sommarstugan.

Om din verksamhet tillåter distansarbete öppnas möjligheten att rekrytera över ett större geografiskt område, såväl inom som utanför Sverige. Det blir enklare att minska kompetensbristen och hitta kompetenta medarbetare som delar företagets mål och värderingar. Att kunna dra nytta av talanger och expertis från olika platser kan ge också skapa konkurrensfördelar och berika arbetsplatsen med nya perspektiv och idéer. Genom tydlighet och en stark kommunikation kan du skapa en sammanhållen och framgångsrik arbetsmiljö även på distans.

 

Är du nyfiken på att läsa mer om läget med kompetensbristen i Sverige och hur du säkrar kompetens? Spana in artikeln När alla slåss om kandidaterna: Så säkrar du kompetensen i ditt företag.