Psst! För att njuta av allt vår sida har att erbjuda så rekommenderar vi att du byter webbläsare. Här får du smidig vägledning: https://browsehappy.com/

Söka jobb

2 min lästid

Att jobba som interimskonsult

Har du bra erfarenheter och framgångar i olika organisationer i ryggsäcken? Vill du bli en räddande ängel för företag i nöd, jobba målinriktat och ha ett friare liv? Då kan jobbet som interimskonsult vara grejen för dig.

Som interimskonsult går du in i en organisation under en begränsad period för att uppfylla ett specifikt mål. Det kan handla om sjösättning av ett nytt affärssystem, ett tillfälligt chefsuppdrag eller arbetet med att nå en viss lönsamhet i bolaget. Ett tacksamt jobb om du gör det bra! Men hur vet man om man passar för det?

Du har erfarenheten

En grundförutsättning är att du har gedigen erfarenhet av olika roller i olika typer av miljöer, så att du snabbt kan sätta dig in i vad som behöver göras och snabbt komma in i jobbet. Det är till stor hjälp om du har varit med om liknande situationer tidigare eftersom bolaget som anlitar dig kommer att förvänta sig att du går in och gör skillnad snabbt.

 

Du ser till att saker händer

Det är bra att vara handlingskraftig och kunna ta för sig, samtidigt som du måste vara lyhörd och kunna ta in andras perspektiv. Du behöver kunna anpassa dig till nya miljöer och nya omständigheter, och i princip leverera från dag ett. Tuffa krav kan man tycka, men å andra sidan är du förmodligen trygg i din uppgift och har möjlighet att koncentrera dig helt på uppsatta målet och slippa ansvar för t.ex. personal.

 

Du väljer när och hur mycket

Den stora fördelen med att jobba som interimskonsult är att du kan välja dina egna uppdrag efter vari dina styrkor ligger och styra när och hur mycket du vill jobba. Eftersom uppdraget ofta är under en begränsad tid kan många tänka sig att pendla. Då jobbar du intensivt med en specifik uppgift, sedan är du klar. Du behöver inte lägga ner så mycket energi på att komma in i företaget, utan är en resurs vars uppgift är att fokusera på uppdraget. Tack vare din långa erfarenhet kan du snabbt göra stor nytta för företaget, vilket så klart är tillfredsställande.

 

När behövs du?

Att företag väljer att anlita en interim kan ha flera anledningar. Det kan handla om en omorganisation, eller att man bygger upp en ny avdelning. Då behöver man någon som startar upp och driver projektet. Ett annat scenario kan vara att någon har fått lämna sin tjänst med kort varsel och företaget snabbt behöver få in någon på posten. Kanske har något oförutsett hänt – någon som blivit sjuk eller skadad – så att man behöver någon som går in och täcker upp. Då blir uppgiften att upprätthålla tjänsten tills personen blir frisk eller en ersättare har rekryterats. Oavsett uppgift så blir du som interim en efterlängtad och ofta väldigt uppskattad resurs. Lite som en räddande ängel för företaget.

Andra artiklar för dig!