Psst! För att njuta av allt vår sida har att erbjuda så rekommenderar vi att du byter webbläsare. Här får du smidig vägledning: https://browsehappy.com/

Söka jobb

1 min lästid

Attraktiva värderingar på jobbet

Att börja ett nytt jobb kan också innebära en social utmaning. Förutom det faktum att du som sökande ska påvisa att du har rätt kompetens är det också viktigt att visa upp de sidor och värderingar som inte bara gör dig till en tillgång, utan även en trivsam person att umgås med under kontorstid. Här kommer några exempel på värderingar som de allra flesta skulle säga hör hemma på en arbetsplats.

Alla gillar en lagspelare

Det kan tyckas vara självklart, men många har ännu inte förstått vikten av lagspel inom arbetsplatsen. En engagerad person vinner mycket bara genom att visa intresse för sina kollegors arbetssysslor, erbjuda hjälp eller ställa frågor. På samma vis finns det fördelar med att vara ansvarstagande och ta initiativ som visar på att du värnar om företagets fortsatta utveckling.

En arbetssökande, en arbetsgivare och en Bellman

Det finns ingen regel som säger att man måste vara klassens clown, men positiv utstrålning är A och O. Kvalitéer som glädje och humor skapar en trivsam miljö. Fundera på hur just du kan lyfta fram dina mest positiva sidor, givetvis utan att tumma på din egen personlighet. De allra flesta kan bidra till en trivsam miljö bara genom att vara sig själva, kombinerat med ett leende och några goda tankar.

Ett ansvar som betryggar

Att ta ansvar kan vara mångtydigt. Det kan handla om ett ansvar för kommande generationer där personen i fråga reflekterar om arbetsmiljö och hållbarhet. Det kan också kretsa kring kortsiktighet och att ta beslut, se till att saker och ting blir gjorda och att stå för det man gör. Viktigt är att vara initiativtagande och visa på driftighet och engagemang. Men oavsett så är ansvar en egenskap som värderas högt på arbetsplatser eftersom det inger en tillit och tilltro till den anställda eller arbetssökande. Se bara till att vara lugn i dina beslut och att tro på dig själv så kommer andra också att göra det.

Andra artiklar för dig!