Psst! För att njuta av allt vår sida har att erbjuda så rekommenderar vi att du byter webbläsare. Här får du smidig vägledning: https://browsehappy.com/

Rekrytering

2 min lästid

Smartare rekrytering med digital referenstagning

Referenstagning är en viktig del av rekryteringsprocessen som ger värdefull insikt i kandidaternas erfarenheter och prestationer hos tidigare arbetsgivare. Vanligtvis kontaktar rekryterare referenterna per telefon – men är det verkligen den mest effektiva, tillförlitliga och träffsäkra metoden?

Så fungerar digital referenstagning

 

Referenstagning kan vara en tidskrävande process, särskilt om du behöver ringa runt till flera personer för att få en tillräckligt bra bild av kandidaten. Digital referenstagning är ett effektivt alternativ där du samlar in information från flera källor samtidigt, på en och samma plats. Referenterna svarar på frågor via ett digitalt frågeformulär. Sedan sammanställs svaren i en rapport som gör det enklare för rekryteraren att bilda sig en uppfattning om kandidatens kvalitéer, förmågor och tidigare erfarenheter. Vi har bett Emelie Dahl från Refapp, en digital plattform för referenstagning, att reda ut hur det fungerar.

 

Vad är fördelarna med digital referenstagning?

– Digital referenstagning sparar tid och resurser men framför allt bidrar processen till en mer objektiv bedömning av kandidaten och en högre validitet på svaren. Genom att alla referenter använder samma, standardiserade frågeformulär undviker man att de får olika frågor, eller fler eller färre frågor än andra, vilket kan vara avgörande för val av kandidat. Det är också en fördel för referenterna att få svara på frågorna i sin egen takt och i ett mer avskilt sammanhang, vilket kan göra att de känner sig mer bekväma med att ge en rättvis och ärlig bedömning.

 

Hur går processen till?

– Vid digital referenstagning sätter rekryteraren upp ett projekt med aktuella kandidater, där man också samlar alla kontaktuppgifter till referenterna. Sedan kan man välja bland olika vetenskapliga och rollspecifika frågemallar – eller så skapar man en egen frågemall som är helt anpassad för den aktuella tjänsten. Frågeformulären skickas sedan ut till kandidatens referenter. De inkomna svaren presenteras i en proffsig och överskådlig referensrapport som underlättar i beslutsfattandet.

 

Vad är Refapp?

– Refapp är en plattform för digital referenstagning, som hjälper företag och organisationer att samla värdefulla kandidatinsikter och ta träffsäkra rekryteringsbeslut. Varje år görs cirka 600 000 referenstagningar via Refapp, och vår tjänst används idag av mer än 1000 kunder inom rekryterings- och bemanningsbranschen, offentlig sektor samt bolag i en rad andra verksamhetsområden. Vi vill utmana det traditionella sättet att ta referenser, och vi tror på digitala lösningar som gynnar alla parter.