Psst! För att njuta av allt vår sida har att erbjuda så rekommenderar vi att du byter webbläsare. Här får du smidig vägledning: https://browsehappy.com/

Rekrytering

2 min lästid

Så väljer du rätt slutkandidat! ”Allt börjar med kravprofilen.”

Vem är bäst lämpad för jobbet? En väl utförd rekryteringsprocess gör det lättare att hitta rätt slutkandidat.

”Valet av kandidat gör man inte bara i slutet av rekryteringen – det finns med redan i ruta ett”, säger Anel Bosnjo som är rekryterare och konsultchef på OnePartnerGroup.

Allt börjar med kravprofilen, tipsar Anel.

”Kravprofilen är hela rekryteringens ryggrad och bör finnas med som ett stöd i varje steg i rekryteringsprocessen. Om du är noga med hur du formulerar profilen från start och sedan checkar av mot profilen i varje steg, så blir valet mot slutet enklare.”

 

Och hur ska man då tänka när man utformar sin kravprofil?

”Tänk inte att du ska göra allting själv, utan involvera dina kollegor i processen – förutom den blivande chefen även dem som du vet ska jobba nära den kandidat som ni erbjuder jobbet. Vad är det ni behöver – kompetensmässigt och personlighetsmässigt? Istället för att formulera bilden av en supermänniska, så tänk igenom vad som är absolut nödvändigt och vad som är mindre viktigt. Vissa delar kanske kan läras ut eller byggas på. Ju mer genomtänkt kravprofil, desto högre träffsäkerhet i slutändan.”

 

Även i samband med intervjuprocessen är det viktigt att vara strukturerad och följa en viss mall som är utformad från kravprofilen.

”Frågorna bör kretsa kring den kompetens och de personliga egenskaper som är satta i kravprofilen för just den här tjänsten. Det går inte att använda en standardmall oavsett tjänst. Olika roller kräver olika intervjufrågor. Det är också en god idé att låta någon annan läsa igenom intervjumallen och stämma av mot kravprofilen. En sådan avstämning är också ett bra tillfälle att kolla upp att det inte finns några frågor som bygger på omedvetna fördomar eller andra fallgropar som man inte alltid ser själv”, tipsar Anel och betonar att intervjun inte bara får bli en enda lång införsäljningsresa. Genom att faktiskt våga beskriva de situationer som kan vara utmanande i tjänsten, och fråga kandidaten hur hen ställer sig till dessa, ökar också chansen att hitta rätt kandidat och någon som stannar långsiktigt.

 

Till sist, och det här är en sak som många faktiskt missar, men som kan vara avgörande: referenstagningen! Ibland går det snabbt i svängarna och det kan vara frestande att lita till sin egen magkänsla.

”Men gör inte det! Lita inte bara på din egen bedömning utan stäm av med personer som har jobbat med kandidaten. Ta minst två referenser och uppmuntra gärna kandidaten att lämna referenser på flera nivåer i organisationen. När du tar referenserna ska du vara noga med att undvika ledande frågor. Ställ hellre öppna frågor så att den som lämnar referensen verkligen får chansen att lämna sin bild av din tilltänkta medarbetare. Om du har haft en bra struktur i processen och checkat av mot din kravprofil under resans gång, så bör valet vara lätt!”