Psst! För att njuta av allt vår sida har att erbjuda så rekommenderar vi att du byter webbläsare. Här får du smidig vägledning: https://browsehappy.com/

Rekrytering

4 min lästid

Så säkerställer du en positiv kandidatupplevelse

Känslan när man avslutar en långdragen rekryteringsprocess är ofta en blandning av glädje och lättnad. Det är förståeligt att känna sig nöjd över att ha hittat rätt kandidat och att ha övervunnit utmaningarna längs vägen. Men i jakten på att fylla en ledig tjänst är det lätt att missa det allra viktigaste – kandidatupplevelsen.

Kandidaternas upplevelser är inte bara avgörande för att locka de bästa talangerna. Det stärker också företagets employer branding. En rapport visar nämligen – och inte helt oväntat – att de som haft en positiv kandidatupplevelse är mer positivt inställda till företaget som arbetsgivare. De är mer benägna att rekommendera företaget till andra – även om de inte fick jobbet. Kandidatupplevelsen omfattar hela rekryteringsprocessen, från den första kontakten med företaget till slutskedet. Det är viktigt att kandidaten känner sig respekterad, uppmärksammad och rättvist behandlad.

Det är förstås svårt att garantera att alla som sökt en tjänst får en positiv kandidatupplevelse, och det går inte att undgå att någon kommer att känna sig mer tillfredsställd än andra vid processens slut. Ändå finns det några avgörande aspekter i rekryteringsprocessen där du har möjlighet att göra en påverkan. Vi har samlat de allra viktigaste:

 

Påverka kandidatupplevelsen

Kandidatattraktion

Kandidatattraktion handlar om att använda olika metoder och strategier för att öka medvetenheten om lediga tjänster och göra företaget till en attraktiv arbetsgivare. Redan i jobbannonsen kan du påverka kandidatupplevelsen. Kandidaten ska tycka det verkar intressant och givande att söka tjänsten hos er och känna att ni är ett företag som han eller hon skulle vilja jobba hos. Första intrycket av företaget kommer att ligga till grund för kandidatupplevelse under hela processen. Försök att sätta dig in i kandidatens intryck av annonsen, kravprofilen och ansökningsformuläret. Här är några tips att tänk på för att skapa en positiv kandidatupplevelse:

  • Formulera en tydlig arbetsbeskrivning. Var ärlig med vilka kompetenser och erfarenheter som krävs för tjänsten.
  • Undvika långa och krångliga ansökningsformulär.
  • Om kandidaterna behöver genomgå personlighets- eller kompetenstester är det bra att motivera varför det är relevant för tjänsten. Det gör att han eller hon inte känner sig “ditsatt” och förhoppningsvis får med sig en positiv kandidatupplevelse.

 

Rättvisa

Det är viktigt att kandidaterna känner att de får en ärlig chans att visa vilka de är och att de blir rättvist bedömda i rekryteringsprocessen. Under intervjustadiet är detta särskilt viktigt. Där har du stor chans att påverka kandidatupplevelsen. Till exempel genom att:

  • Redan i förväg förklara hur intervjun kommer att gå till och vad du vill få ut av samtalet. Då säkerställer du att kandidatens förväntningar på samtalet motsvarar dina.
  • Hålla kompetensbaserade intervjuer. Kandidaterna ska känna att de får relevanta frågor där de får visa på sina kompetenser och kvaliteter.
  • Se till att kandidaten får gott om tid på sig att svara på frågorna och att det finns utrymme för kandidaten att ställa frågor till dig.
  • Hålla intervjuerna på plats. Visst fungerar det bra med ett videosamtal, men det allra bästa är att mötas ansikte mot ansikte och gärna på företaget. Då får kandidaten en bild av sin potentiella arbetsplats och du som arbetsgivare upplevs mer inbjudande.

 

Transparens

Kandidaterna lägger ofta mycket tid och energi på sin ansökningsprocess och det är viktigt att de upplever att deras insatser är meningsfulla och att de får något tillbaka. Var öppen, ärlig och tydlig i din kommunikation med kandidaterna genom hela processen. Det handlar om att ge kandidaterna rätt information, förväntningar och insikter i varje steg. Kom ihåg att ni är två parter som ska välja varandra. Öppenhet och transparens kan göra en kandidatupplevelse till den bästa.

 

Håll tidsramarna

En rekryteringsprocess innebär mycket arbete för dig som rekryterar och en lång väntan för kandidaten. Att vara konsekvent i att hålla tidsramar och förväntningar är en viktig del i att bygga förtroende och visa respekt. Det skapar också en positiv bild av företaget som en professionell och pålitlig arbetsgivare. Försök att fatta beslut så snabbt som möjligt. Och om processen drar ut på tiden – meddela det. Onödigt långa väntetider kan påverka kandidatupplevelsen och göra att han eller hon söker efter andra möjligheter.

 

Feedback och återkoppling

Har du lyckats hittat er nästa kollega? Grattis till en lyckad rekrytering!

Men hur känner sig kandidaterna som inte gått vidare? Feedback och återkoppling är en viktig del både under och framför allt vid avslutandet av en rekryteringsprocess för att skapa en positiv kandidatupplevelse. Det kan räcka med ett personligt anpassat mejl eller i bästa fall ett telefonsamtal där du förklarar att ni har valt att gå vidare med en annan. Förklara gärna varför. Det hjälper inte bara kandidaterna att förstå var de kan förbättra till nästa gång, det visar också att ni som företag respekterar och värdesätter deras engagemang.

 

Förbättra kandidatupplevelsen för att attrahera topptalanger

 

Som arbetsgivare är det viktigt att tänka på att skapa en positiv och välkomnande atmosfär när man söker potentiella kandidater, då upplevelsen är en naturlig del av rekryteringsprocessen. Skicka ut ett formulär efter en avslutad process, be om att få svar på några frågor eller låt dem betygsätta sin upplevelse. Kan de till exempel tänka sig att söka sig till företaget igen? Varför eller varför inte? Gå igenom svaren och fundera över vad som kan förbättras för att säkerställa en positiv kandidatupplevelse. 

 

Lycka till!