Psst! För att njuta av allt vår sida har att erbjuda så rekommenderar vi att du byter webbläsare. Här får du smidig vägledning: https://browsehappy.com/

Rekrytering

1 min lästid

Rusta dig med IT-säkerhetskompetens i digitaliseringens spår

Digitaliseringen pågår för fullt inom fler och fler områden. Mängden kompetent IT-personal växer däremot inte lika snabbt, och det råder en stor kompetensbrist som befaras bli ännu större inom de närmaste åren – speciellt inom IT-säkerhet. Därför är det en god idé att rekrytera kompetent personal inom it redan nu, så att du är redo när behovet kommer.

Trenden ökar IT-behovet på flera sätt

Digitaliseringstrenden gör att fler och fler delar av företagens verksamheter byter skepnad från fysiskt till digitalt. Med detta följer dock nya utmaningar, risker och krav. Bland annat blir det allt viktigare med driftsäkerhet, att hantera uppgifter korrekt och att skydda sig mot olika typer av angrepp. Digitaliseringen har också gett en större medvetenhet om säkerhetsrisker och integritet på politiskt håll. Detta leder till nya lagar och krav att anpassa sig efter, till exempel den nya dataskyddsförordningen GDPR som trädde i kraft våren 2018. För att kunna leva upp till både samhällets krav och nya lagar gäller det att ha någon på arbetsplatsen som vet hur man gör. Om ni inte redan har kompetensen själva är det i god tid att rekrytera kunnig IT-personal.

 

 

Konkurrensen om kompetens ökar

Redan nu råder det en stor brist på IT-kompetens på arbetsmarknaden. Samtidigt som den digitala sektorns växer och behoven ökar snabbt väntar bristen på kompetent IT-personal öka ytterligare de kommande åren då de växer i otakt. I IT & Telekomföretagens rapport IT-kompetensbristen från 2017 beräknas det komma att saknas 70 000 personer med IT-kompetens år 2022. Ett av områdena där behovet är starkast växande är inom IT- och informationssäkerhet. Även om behovet hos ditt företag inte är så stort just nu, så kommer det garanterat att vara det inom några år – och då kan det vara ännu svårare att rekrytera. Därför är det en god idé att rusta dig med IT-säkerhetskompetens redan nu.

Andra artiklar för dig!