Psst! För att njuta av allt vår sida har att erbjuda så rekommenderar vi att du byter webbläsare. Här får du smidig vägledning: https://browsehappy.com/

Rekrytering

3 min lästid

Personlighetstester vid rekrytering – rekrytera smartare

Rätt erfarenhet och kompetens är såklart viktigt när man anställer en ny person. Men minst lika viktigt är rätt personlighet. Den nya medarbetaren ska inte bara bidra med sin kunskap utan ska även passa in i teamet och i sin roll. Det är här personlighetstester kommer in i bilden.

En majoritet av svenska företag och rekryterare använder sig av personlighetstester i rekrytingsprocessen. Samtidigt som testerna blir allt vanligare görs det allt mer forskning inom ämnet. Ett flertal studier från både svenska och utländska forskare visar att personlighetstester ger värdefull information och är till stor hjälp för rekryterare. De är ett viktigt komplement till intervjuer och referenser.

Men fördomarna kring dessa tester är många. Kanske har du själv gjort ett personlighetstest någon gång. Suttit där med klockan tickande och försökt läsa mellan raderna i formuläret. “Tänk om jag svarar fel?” Det är nervöst och kan kännas som att ens själva person ska betygsättas.

Även om man som testperson kan bli stressad av tanken på ett test så är de flesta rädslorna obefogade. Det finns inga objektiva rätt och fel svar, och kandidatens personlighet poängsätts inte. Testet är ett verktyg för att bekräfta de intryck man redan fått av honom eller henne, och det ökar ju faktiskt chansen att rekryteringen blir rätt för både arbetsgivaren och den arbetssökande.

 

Hur går ett personlighetstest till då?

Idag finns det internationella standarder för arbetspsykologiska tester. Dessa är framtagna i samarbete med forskare och säkerställer en bra grundbedömning.

Frågorna görs oftast via nätet och är tidsbegränsade för att kandidaten ska inte ska tänka för länge på varje fråga utan svara ärligt och instinktivt.

 

Detta kan tester kan avslöja om en kandidat:

Var de befinner sig på introvert/extrovert-skalan

Är de självständiga tänkare eller extroverta lagspelare? Att vara introvert respektive extrovert har inte med social kompetens att göra utan handlar om i vilken slags miljö personen mår och och presterar som bäst. Det är arbetsrollen som bör avgöra vilken personlighet som är mest lämplig.

 

Deras sociala kompetens och samarbetsförmåga

Även om den bästa uppskattningen av en persons sociala kompetens görs i ett fysiskt möte så kan ett personlighetstest ge kompletterande information om hur kandidaten resonerar i olika sociala situationer.

Hur de reagerar på stressiga situationer

De allra flesta människor påverkas negativt av stress. Dock så påverkas vi olika, och av olika saker. Kanske motiveras kandidaten av en sorts utmaning, men bryts ner av en annan. Genom ett test kan du se till att personen du anställer kan hantera de typer av utmaningar som ofta förekommer på din arbetsplats.

 

Hur de fattar beslut

Det är svårt att veta exakt hur en kandidat kommer fungera och bete sig på arbetsplatsen innan de faktiskt är där. Men genom hypotetiska frågor kan du ändå bilda dig en uppfattning om hur personen resonerar, och om deras filosofi rimmar väl med hur ni redan jobbar.

 

social kompetens

 

Inte ett substitut för personlig bedömning

Ett test fångar såklart inte hela bilden av människan och det ersätter inte en personlig face-to-face-bedömning. Men det är ett värdefullt komplement. Det kan minska risken för diskriminering eller en alltför subjektiv bedömning, och samtidigt öka chansen att du anställer rätt person(lighet).

Andra artiklar för dig!