Psst! För att njuta av allt vår sida har att erbjuda så rekommenderar vi att du byter webbläsare. Här får du smidig vägledning: https://browsehappy.com/

Rekrytering

2 min lästid

Nya trenden: Har du koll på företagets onboarding-process?

Att kunna erbjuda sina nya medarbetare ett bra och genomtänkt introduktionsprogram är en hygienfaktor. Och kraven växer. 

”Vi får väldigt många frågor om just onboarding-processen från våra kandidater. Den har blivit allt viktigare när man väljer sin arbetsgivare”, säger Sanna Olsson som är Verksamhetschef för OnePartnerGroup i Kalmar län och Blekinge.

Gedigna introduktionsprogram

Att man som ny medarbetare få en bra introduktion till sin nya arbetsplats kan tyckas självklart. Men så är det inte alltid, säger Sanna Olsson.

”Nej, det finns nog en del företag som slarvar med just det. Samtidigt finns det företag som har satsat väldigt mycket på att ta fram gedigna introduktionsprogram. Det här har kandidaterna snappat upp, för det är väldigt många som frågar efter onboardingen i samband med rekryteringsprocessen och signalerar att det är viktigt för dem.”

Vad omfattar en riktigt bra onboarding-process?

Det kan alltså vara en god idé att se över företagets introduktionsprogram och, om det behövs, utveckla det. Men vad ska då en riktigt bra onboarding-process omfatta?

Det viktiga är att man ger en introduktion som både ger en generell bild av hur företaget tänker och fungerar men att introduktionen också har anpassats för den nya medarbetarens specifika behov, säger Sanna:

”Det grundläggande – som företagets värderingar, organisationsuppbyggnad, arbetssätt, system och olika kommunikationskanaler är förstås viktigt. Den personliga delen bör innehålla tydlig information om vad som förväntas av dig i din roll och möten med de medarbetare som du kommer att jobba med dagligen.”

Presentera alla delar av företaget

Det som ofta glöms bort, och som på sikt kan bidra till att stärka både företagskulturen och att hjälpa de enskilda medarbetarna i vardagen, är att presentera de delar av företaget som inte uppenbart är knutna till den nya medarbetarens roll.

”Ibland är det lätt hänt att man bara fokuserar på det som berör den nya tjänsten och glömmer bort helheten. Som ny medarbetare kan det betyda mycket att få se olika delar av företaget, besöka de olika produktionsenheterna och träffa människor som man kanske inte ska jobba med dagligen, men som har viktiga uppdrag i verksamheten. Att få en känsla för hur din egen roll hänger ihop med andras och hur företaget fungerar som en helhet kan vara minst lika viktigt.”