Psst! För att njuta av allt vår sida har att erbjuda så rekommenderar vi att du byter webbläsare. Här får du smidig vägledning: https://browsehappy.com/

Rekrytering

2 min lästid

Java-utvecklarens krav på sin framtida arbetsplats

Att attrahera duktiga java-utvecklare kan vara svårt, och att få dem att stanna är en utmaning i sig. De är redan attraktiva på arbetsmarknaden, så det kräver att du som arbetsgivare är konkurrenskraftig. För att en arbetsplats ska vara attraktiv för en java-utvecklare krävs:

Utmaningar

Utvecklare kännetecknas av sin problemlösningsförmåga, något som de måste få utlopp för. Om inte jobbet är tillräckligt utmanande tappar de lätt intresset och söker sig vidare. Därför är det viktigt att se till så att deras förmågor kommer väl till pass. Märker du att jobbet blir för lätt för en java-utvecklare kan du exempelvis ge den personen fler arbetsuppgifter eller större ansvar.

Kreativitet

Något som man ofta glömmer är att utveckling är ett väldigt kreativt yrke. Det varierar såklart mellan uppgifter, men i grund och botten går det ut på att skapa eller förbättra en produkt. Personer som har sökt sig till yrket har därför ofta ett kreativt driv och förmågan att få vara kreativ är något som de värdesätter högt. Ge dina anställda så mycket kreativ frihet som möjligt och visa att kreativitet är någonting som uppmanas.

 

Frihet

Inte bara kreativ sådan. Java-utvecklare brukar vilja jobba på sina egna villkor. Det fungerar såklart inte alltid, i grupprojekt är det exempelvis viktigt att alla medarbetare anpassar sig efter gruppens behov. Men vid de tillfällen det går kan det dock vara en god idé att låta dem få den frihet de vill ha. Det gäller framförallt arbetstider och förmågan att exempelvis jobba hemifrån. De kommer vara mer benägna att stanna på ett företag som erbjuder dem frihet.

 

Utvecklingspotential

Java-utvecklare, särskilt duktiga, har goda möjligheter att göra karriär. Det gör utvecklingspotential till något som de har mandat att kräva hos ett företag. Finns det ingen möjlighet att klättra inom organisation kommer de med allra största sannolikhet att söka sig vidare till ett annat företag. Visa därför tydligt från ett tidigt stadium att – och hur – de kan ta sig upp. Lyft fram exempel. Det kommer inte bara skapa incitament till att stanna på företaget, utan också till att prestera bättre.

Andra artiklar för dig!