Psst! För att njuta av allt vår sida har att erbjuda så rekommenderar vi att du byter webbläsare. Här får du smidig vägledning: https://browsehappy.com/

Bemanning

2 min lästid

När ska du hyra eller rekrytera personal

När du behöver öka personalstyrkan på företaget ställs du inför ett klurigt val. Är det bäst att rekrytera personal själv eller är det ett bättre alternativ att hyra in någon från ett bemanningsföretag? De olika alternativen lämpar sig olika bra för olika företag och omständigheter. Här ger vi dig lite vägledning för att hitta rätt alternativ för dig.

Två personer överväger att hyra eller rekrytera personal

Fundera över tiden för ditt behov

En grundläggande fråga du bör ställa dig själv är hur länge personalbehovet kommer att vara. Om du kommer behöva ett tillskott i personalstyrkan under en lång tid framöver, kanske för att ersätta någon som slutat, kan det ofta vara fördelaktigt att anställa. Om behovet är mer kortsiktigt, kanske bara under en säsong med extra mycket att göra eller under ett visst projekt som kräver specialkompetens, lämpar det sig ofta att hyra.

Hyr när du vill vara flexibel

Att hyra personal är mer flexibelt och gör det enkelt att öka och minska din personalstyrka efter säsong och efterfrågan på dina varor eller tjänster. Du kan öka kapaciteten under den period som det faktiskt behövs. Du kan dessutom oftast kostnadsfritt byta kandidat om du inte skulle vara nöjd med den du tagit in, och slipper eventuella tidskrävande och dyra felrekryteringar. Samtidigt kan en anställning i många fall skapa ett mer sammansvetsat team, med mindre risk för utanförskap, starkare relationer och en möjlighet att följa personalens utveckling under en längre tid.

Väg in alla kostnader

Inhyrd personal är vid första anblicken dyrare än anställda medarbetare, men samtidigt sparar du in på kostnader som rekrytering, sociala avgifter, semesterersättning och sjukersättning då det är bemanningsföretaget och inte du som står som arbetsgivare. Du behöver bara betala för de timmar som den inhyrde faktiskt arbetar och behövs, och påverkas inte om personen skulle bli sjuk eller av annat skäl inte kunna arbeta. I de flesta fall blir inhyrning det mest ekonomiska på kort sikt, medan rekrytering blir billigast långsiktigt.

Summa summarum

För att fatta rätt beslut är det alltså viktigt att tänka på: Hur lång tid kommer vi att behöva den nya personalen? Hur ser förväntad efterfrågan ut? Är det stora svängningar under året eller mer stabilt? Och hur viktigt är det med flexibilitet?

Lycka till!

Andra artiklar för dig!