Psst! För att njuta av allt vår sida har att erbjuda så rekommenderar vi att du byter webbläsare. Här får du smidig vägledning: https://browsehappy.com/

Rekrytering

3 min lästid

Bra att veta när du rekryterar icke-svenska chefer

Det kan finnas utmaningar kring kulturella skillnader och hur man skapar ett ledarskap som bygger effektiva team som lyckas överbrygga skillnaderna och tillsammans jobbar mot företagets mål. Därför är det viktigt när man rekryterar chefer med utländsk bakrund att vara medveten om den personens erfarenheter och kulturella beteenden, eftersom det ibland kan finnas olikheter hur man till exempel ser på sin chefsroll i olika länder.

Det är viktigt som ledare att förstå, respektera och anpassa sig efter den kultur som råder. Flera olika globala medarbetarundersökningar och analyser bekräftar att chefer och medarbetare beter sig olika beroende på var i världen de verkar, vilket är en helt naturlig konsekvens av den kultur man lever i. Med detta följer även att olika beteenden och kompetenser värderas olika i olika delar av världen. Och det är som chef viktigt att ta hänsyn till.

Människor är biologiskt uppbyggda för att fungera på ungefär samma sätt. Men det som skiljer oss är ofta beteende och kulturella erfarenheter. Så för att lyckas skapa en naturlig och effektiv arbetsmiljö måste man förstå varför olika människor beter sig på olika sätt och därefter bygga en gemensam förståelse för hur man skulle önska att rollen hanteras.

 

 

En metod som blivit populär för att förstå människors beteende och hur man kan möta dem är den så kallade DISC-metoden. Den delar in människor i fyra grupper (Dominant, Inflytande, Stabil, Konformitet) och beskriver hur man ska agera för att möta de olika grupperna på bästa sätt. Den har sitt ursprung i psykoanalytikern Jungs teori om det mänskliga beteendet och har vidareutvecklats under åren. Metoden har fått kritik och anses inte basera sig på vetenskaplig grund då vi människor har alla beteende i oss och beroende på situation agerar olika.

DISC-metoden kan dock användas ovetenskapligt för att i gruppen diskutera hur man ska tillvarata deltagarnas olika beteenden på bästa sätt för att få en välfungerande grupp.

 

DISC-metoden definierar fyra personlighetstyper, röd, gul, grön och blå.

RÖD, Dominant – En röd person är beslutsam, målinriktad och driven. En röd person kan se sig själv som drivande och övertygande, medan andra kan uppfatta hen som påstridig och en dålig lyssnare.

GUL, Inflytande – En gul person är ofta en utåtriktad nätverkare som tycker om att prata och inspirera människor i sin omgivning. Den gula personen ser sig själv som charmig, optimistisk och entusiastisk medan andra kan uppfatta hen som egenkära, taktlösa och orealistiska.

GRÖN, Stabil – En grön person kan kännas stabil, värderar trygghet högt och är bra på att samarbeta och ge support. Den gröna personen ser sig själv som hänsynsfull, pålitlig och tålmodig samtidigt som det av andra färger kan uppfattas som passivt, omständigt och resignerat.

BLÅ, Konformitet – En övervägande blå person vill göra saker systematiskt och regeltroget, kräver tydlighet, detaljer och fakta. De kan se sig själva som eftertänksamma, noggranna och behärskade medan andra kan uppfatta dem som obeslutsamma, petiga och kalla.

 

 

Så oavsett vem man är, har vi alla olika beteende- och kommunikationsstilar. Och detta förstärks troligtvis när vi möter någon med andra kulturella erfarenheter än oss själva. Därför kan det vara bra när man rekryterar en sådan person till ett chefsjobb, att man är tydlig med, från båda håll, hur man ser på rollen och hur kulturen på arbetsplatsen önskas vara.

Andra artiklar för dig!