Psst! För att njuta av allt vår sida har att erbjuda så rekommenderar vi att du byter webbläsare. Här får du smidig vägledning: https://browsehappy.com/

Rekrytering

2 min lästid

Att rekrytera en eldsjäl

Engagemang kan vara tvetydigt, särskilt när det kommer till medarbetarengagemang. Många menar på att medarbetarengagemang är lika med medarbetarnöjdhet, medan andra mäter engagemang som känslomässiga kopplingar till företaget. Samtidigt visar rapporter från världen över att andelen engagerade medarbetare ofta är lika med företagets välfärd och ökad prestation. Så hur kan engagemanget påverkas, och hur rekryterar man chefen som är bäst lämpad att göra det jobbet?

Chefer har i regel väldigt stor effekt på medarbetarnas engagemang, och det sträcker sig ända upp i ledningstoppen. Engagemanget bör genomsyra varje gren i organisationen, oavsett hur den ser ut. Chefens högsta ansvar är att skapa så goda förutsättningar som möjligt för att medarbetarna ska kunna växa och bibehålla sitt engagemang till företaget. Men motivation kommer inifrån. Så hur kan en chef påverka medarbetarengagemanget?

Vad kännetecknar en engagerad medarbetare?

Engagerade medarbetare har inte bara en känslomässigt stark koppling till företaget de jobbar på, de har också en tydlig bild av att deras dagliga arbete bidrar till sina egna och företagets framgångar. Vad som engagerar medarbetare beror på många olika saker, men utifrån ett chefsperspektiv kan det vara bra att känna till främst tre av dem. 

Påverkansmöjligheter

Att involvera medarbetare skapar också en känsla av delaktighet, något som stärker bandet till företaget. Har man möjlighet att påverka sitt arbete stärks även ägarskapskänslan för det man gör, och det dagliga arbetet får en större vikt för den enskilda individen.

Utvecklingsmöjligheter

Att se möjliga karriärvägar och utvecklingsområden inom exempelvis specifika kompetensområden skapar ofta en hög ambition och vilja att sätta upp egna mål och själv driva på sin egen utveckling. Vissa menar till och med att det är avgörande för medarbetarnas vilja att stanna kvar på företaget över tid.

Feedback vs Feedforward

Feedback och feedforward är två är väldigt skilda saker. Som chef är det viktigt att se skillnaden. Även om feedback kan vara bra i utvärderingssammanhang, så kan en bra chef snarare ge feedforward. Båda kan vara positiva som negativa, skillnaden handlar om hur man ser framåt och kan göra bättre ifrån sig på olika sätt och lära sig av misstag. Eller bara att man gjort något helt rätt.

När en chef ska rekryteras är det viktigt att rätt person kommer till rätt plats. Och en bra checklista för det är just att se om den här personen kommer att bli företagets nästa eldsjäl och framför allt ha viljan att påverka engagemanget i hela organisationen. En jämförelse av medarbetarnas värderingar, personliga mål och ambitioner med företagets inställning till detsamma är oftast ett bra förhållningssätt för att uppnå långsiktigt hållbart medarbetarengagemang och då även långsiktigt hållbara affärsresultat.

Andra artiklar för dig!