Psst! För att njuta av allt vår sida har att erbjuda så rekommenderar vi att du byter webbläsare. Här får du smidig vägledning: https://browsehappy.com/

Rekrytering

2 min lästid

Att använda rekryteringstester

I en rekryteringsprocess kan tester vara en värdefull del i beslutsunderlaget. Till och med ett fantastiskt verktyg – om du använder dem på rätt sätt! Här kommer några ord på vägen.

Tester, ett värdefullt komplement

Personliga egenskaper och arbetslivserfarenhet är viktiga delar i en rekryteringsprocess. Tester ska användas som ett komplement till en vanlig rekryteringsprocess, inte som ett isolerat alternativ till denna. Dessutom garanterar tester en kompetensbaserad bedömning av kandidaternas potential, utan inflytelse av fördomar eller magkänsla. Du får då en så fullständig bild av kandidaterna som möjligt innan du bestämmer dig.

 

Syftet och situationen avgör

När i rekryteringsprocessen tester ska användas beror på vad syftet med testningen är, hur din situation ser ut och vad det är för tjänst rekryteringen gäller. Har du många sökande kan du be kandidaterna göra testet tidigt och på så vis göra ett första urval. Det ger en tydlig bild av kandidatens personlighet och utelämnar irrelevant information.

 

Olika typer av tester

Det finns många olika sorters tester, exempelvis kapacitetstest och personlighetstest. Vilket eller vilka du bör använda dig av beror på vad du vill veta. Vill du få en fördjupad bild av kandidatens egenskaper och hur denne troligtvis kommer att agera och resonera i olika situationer, är personlighetstest det du ska använda dig av. Ska du rekrytera till en chefsposition och vill testa ledarskapsförmågorna, kan dessa egenskaper mätas specifikt.

 

Stark koppling mellan kapacitet och prestation

Ju mer komplex och krävande en tjänst eller roll är, desto mer central är kandidatens problemlösningsförmåga. Måttet på den generella problemlösningsförmågan ger en hög träffsäkerhet avseende hur väl man kan förutse att en individ lyckas prestera på arbetet. Ju högre kapacitet, desto svårare och mer komplexa roller har kandidaten förutsättning att lyckas väl i.

I och med att kopplingen mellan kapacitet och prestation är så stark rekommenderar vi alltid ett så kallat kapacitetstest, som en viktig och givande komponent i rekryteringsprocesser. Allt för att ge både blivande arbetstagare och arbetsgivare de bästa förutsättningarna för att nå framgång och trivas på arbetsplatsen och med arbetsprestationen!

Andra artiklar för dig!