Psst! För att njuta av allt vår sida har att erbjuda så rekommenderar vi att du byter webbläsare. Här får du smidig vägledning: https://browsehappy.com/

Rekrytering

4 min lästid

Vi hjälper dig behålla dina medarbetare – 7 tips för att få dem att stanna

Med tanke på dagens kompetensbrist är det viktigare än någonsin att behålla medarbetare, se till att de stannar länge och i bästa fall blir ambassadörer för ditt företag. Dessutom är det oftast dyrare att rekrytera en ny person än att vidareutbilda någon som redan är anställd.

Men vad är det dom krävs för att behålla medarbetare? Här ger vi dig några tips om hur du behåller dina medarbetare.

Behåll dina medarbetare – arbetsgivarvarumärke och kompetensutveckling

 

Starkt arbetsgivarvarumärke

Ett starkt arbetsgivarvarumärke, det vill säga företagets employer branding, hjälper dig att attrahera rätt medarbetare från början. En positiv och transparent image som arbetsgivare hjälper dig att sticka ut, öka engagemanget hos medarbetarna och skapa en gemensam grund för att nå företagets mål.

Genom att arbeta med företagets employer branding och företagskultur strävar man inte bara efter att skapa trivsel på arbetsplatsen. Det handlar också om att skapa förutsättningar för medarbetare och organisationen att tillsammans arbeta mot strategiska mål och attrahera nya medarbetare som delar företagets värderingar och vill vara en del av resan. Ett företag med ett starkt arbetsgivarvarumärke – och som också lever upp till det – har lättare att attrahera, rekrytera och behålla rätt talanger.

 

Kompetensutveckling av personal

För att behålla medarbetare och få dem att stanna en längre tid är det viktigt att de får möjlighet att utvecklas, lära sig nya saker och eventuellt ta sig an nya roller i framtiden. Möjligheten till kompetensutveckling av personal är en av de främsta anledningarna till att dagens medarbetare väljer att stanna kvar på arbetet. Enligt en brittisk undersökning* är det så många som 94 procent som säger att de skulle stanna längre på ett företag som investerar i deras karriärutveckling och erbjuder kompetensutveckling. Som en bonus ökar kunskapen i företaget. Det är oftast mer kostnadseffektivt att satsa på kompetensutveckling och utveckla befintliga medarbetare än att rekrytera ny personal.

Att erbjuda kompetensutveckling av personal och ge dina medarbetare kontroll samt ägandeskap över sin egen utveckling skapar motivation, engagemang, arbetsglädje och ökar chansen att de stannar.

 

Företagskultur

En stark företagskultur med positiva värden attraherar ”rätt” medarbetare – de som sympatiserar med den. Dessa har stor potential att bli ambassadörer för organisationen och stanna länge. En sådan kultur uppstår dock inte bara av sig själv utan är något som företagsledare aktivt måste skapa och upprätthålla. Kulturen på en arbetsplats är en följd av vilka beslut som fattas och hur vi interagerar med varandra. Organisationer bör börja med en tydlig vision för sin företagskultur, som är förankrad i strategi, behov och affärsmål. Därefter behöver man identifiera vad som krävs för att den ska leva över tid och kontinuerligt mäta om den verkligen gör det.

 

Ledarskap

Det finns en stark koppling mellan ledarskap och medarbetarnas engagemang. En ledare kan inte bara fokusera på affärer och strategier utan måste också vara inspirerande och engagerande för att behålla medarbetare. Det handlar om att bygga en arbetsplats där medarbetarna uppmuntras att dela sina åsikter och perspektiv utan att riskera negativa konsekvenser. Om de känner sig respekterade, uppskattade och upplever att företaget har förtroende för dem blir de också engagerade och lojala. Medarbetare som har en positiv relation med sin chef och upplever att ledarskapet fungerar är mer benägna att stanna kvar, även om de får andra erbjudanden.

Men det är viktigt att kontinuerligt utvärdera och se till att relationen fungerar bra över tid, så att nyckelmedarbetare vill stanna och fortsätta arbeta mot gemensamma mål och visioner.

 

Lön och förmåner

Vi människor tycker om att kunna påverka vårt eget liv och våra arbetsvillkor. Undersökningar visar att lönen visserligen spelar en viktig roll, särskilt när det handlar om att locka till sig nya medarbetare, men valet av arbetsgivare beror sällan helt på vem som betalar mest. Därför är det viktigt att ta hänsyn till detta när man utformar förmåner för medarbetarna.

Löneökningar, beröm och bonus är starka incitament för att stanna på en arbetsplats, men också möjligheten till kompetensutveckling och förmåner såsom försäkringar, friskvård och pensionsplanering.

 

Balans i livet

Balans mellan arbete och fritid är viktigt för många och har, särskilt efter pandemin, gått från att vara ett önskemål till en hygienfaktor som medarbetare i allt högre utsträckning kräver av arbetsplatsen.

Förmåner som underlättar vardagen kan till exempel vara flexibel arbetstid, hybridkontor, möjlighet att träna på arbetstid och att kunna ta med hunden till jobbet.

Som arbetsgivare har du mycket att vinna på att dina medarbetare har bra livskvalitet – förutom att de uppskattar möjligheten att skapa balans i livet presterar de också ofta bättre på jobbet.

 

Kollegor och trivsel

För många är ”arbetskamraterna och en bra stämning på jobbet” avgörande för hur de trivs på sin arbetsplats och hur benägna de är att stanna. Därför är det viktigt att företaget skapar en inkluderande arbetsplats som främjar gemenskapen medarbetarna emellan. Att de får tid tillsammans i olika sammanhang, som inte måste vara direkt arbetsrelaterad, stärker motivationen och samarbetet och är en bra investering.

Medarbetarsamtal är ett bra tillfälle att stämma av med dina medarbetare hur de trivs på arbetet. Vi har samlat våra bästa tips för att skapa värdefulla samtal för både dig och dina medarbetare. Du hittar dessa tips här.

 

*McKinsey & Co: ”The economic case for reskilling in the UK: How employers can thrive by boosting workers’ skills”