Psst! För att njuta av allt vår sida har att erbjuda så rekommenderar vi att du byter webbläsare. Här får du smidig vägledning: https://browsehappy.com/

Rekrytering

7 min lästid

Undvik klyschor: 11 intervjufrågor som förbättrar din rekrytering

“Vilken är din största svaghet?”, “Var ser du dig själv om fem år?”, “Varför ska vi anställa just dig?”

Hur många gånger har du svarat på dessa frågor i en arbetsintervju? Och hur många gånger har du varit nöjd med dina svar?

Standardfrågor som dessa, även om tanken bakom dem är god, är långt ifrån ideala i en intervjusituation. Ställer du förutsägbara intervjufrågor så får du lätt förutsägbara svar. Skippa flosklerna och ha mer kvalitativa intervjuer med dina kandidater.

 

Här är 11 överanvända intervjufrågor, och vad du kan fråga istället:

“Berätta lite om dig själv”

Den här frågan inleder många sin intervju med. Den är tänkt att vara en isbrytare men har ofta motsatt effekt. För hur bra bild av sig själv hinner man egentligen ge på bara några minuter och dessutom i de första nervösa, stapplande stegen i en konversation?

Den här frågan riskerar mest att överväldiga kandidaten. Som bäst får du ett noga inrepat svar som kanske ger en övergripande bild av denne, men inte mycket djup eller personlighet.

Fråga istället:
“Vilka förhoppningar har du på den här intervjun?”
Du har troligtvis redan ett bra hum om vem personen som sitter framför dig är, utifrån den research du gjort. Skippa därför ”berätta om dig själv”-frågan helt. Det här alternativet är en mjukare öppning, hjälper er bryta isen och lägger en bra grund för resten av samtalet.

 

“Vad motiverar dig?”
Självklart vill du bilda dig en uppfattning om vad som driver kandidaten, och hur deras filosofi passar in i ditt team. Men den här frågan är ganska vag och genererar ofta samma slags svar. Kanske anpassar kandidaten sitt svar efter vad hen tror att du helst vill höra.

Fråga istället:
“Har du någon gång känt dig omotiverad på jobbet? Varför?”
Genom att vända på frågan får du kandidaten att tänka efter lite extra. Ni kan kringgå de förutsägbara svaren och istället ha en ärligare diskussion.

 

 

“Vilken är din största svaghet?”
Det här är en viktig fråga, men samtidigt den fråga där de flesta kandidater har förberett ett så diplomatiskt och självförhärligande svar som möjligt. “Jag är en hopplös perfektionist”, eller “Jag har så svårt att säga nej.”

Fråga istället:
“Vilka egenskaper hos dig själv jobbar du på att förbättra?”
Den här frågan är formulerad på ett positivare sätt som gör kandidaten mer bekväm med att svara ärligt. Ingen är ju perfekt, och det finns alltid möjlighet till förbättring. Du vill att kandidaten ska känna sig bekväm med att diskutera både styrkor och brister utan att känna att de måste framställa sig själva som perfekta människor.

 

“Hur stresstålig är du?”
Många kandidater kommer säga att de är mycket stresståliga och till och med motiveras av hög stress, men de flesta säger det för att det är vad de tror att du vill höra, inte för att det är sant.

Sanningen är att de allra flesta av oss inte hanterar stress särskilt bra och hade föredragit en arbetsmiljö med så lite negativ stress som möjligt.

Fråga istället:
“Vad gör dig stressad och orolig på jobbet och varför?”
Vi är alla olika i vad som gör oss stressade och hur vi påverkas av det. Den här frågan kan leda till en mer nyanserad diskussion om hur kandidaten upplever och hanterar stress på jobbet.

 

“Vilka är dina största styrkor?”
Liksom “Vilken är din största svaghet”-frågan så brukar denna generera en uppsjö trygga standardsvar. “Jag lär mig snabbt, jobbar noggrant, är pålitlig och en bra teamplayer…”

Detta kanske stämmer, men det skiljer inte kandidaten från alla de andra som svarat likadant.

Fråga istället:
“Vad skulle vara den bästa komplimangen du kan få på en arbetsplats, och varför?”
Svaret på den här frågan kommer troligtvis vara mer specifikt. Den kommer ge dig en bättre inblick i de personliga egenskaper kandidaten själv värderar högt och helst vill bidra med på arbetsplatsen.

 

“Kan du beskriva ett tillfälle i din karriär då du gjorde det lilla extra/levererade utöver förväntningar.”
Du bör undvika frågor som ber kandidaten beskriva tidigare erfarenheter. Svaren är begränsande och ofta inte relevanta längre.

Fråga istället:
“Om jag ber dig lösa problem X, hur tacklar du utmaningen? Hur ser din arbetsprocess ut?”
Be kandidaten leda dig igenom sin strategi och process för att tackla ett yrkesrelaterat problem. Genom att skapa ett hypotetiskt scenario som är relevant för rollen som kandidaten söker får du en bra bild av hur denne skulle göra sitt jobb hos dig, idag. Inte för flera år sedan på en annan arbetsplats.

 

”Kan du beskriva ett tillfälle i din karriär då du misslyckades med något? Vad lärde du dig av det?”
Det här är ett viktigt diskussionsämne. Men precis som med frågan ovan så begränsar du kandidaten till tidigare erfarenheter. Och precis som med frågan om svagheter så kan denna fråga kännas snårig och riskabel. Hur stora misstag vågar man prata om, och hur små misstag kan man komma undan med?

Fråga istället:
“Vad är den svåraste aspekten av ditt yrke? Vad har du fått jobba som hårdast med att bemästra?”
Alla gör misstag, det är oundvikligt och rent av hälsosamt. Men det kan vara svårt att prata om misslyckanden utan att känna osäkerhet och skam. Fokusera därför konversationen på de positiva effekterna av att misslyckas, så kommer du få en bra bild av hur kandidaten hanterar motgångar och nederlag och vänder dem till sin fördel.

 

“Var ser du dig själv om fem år?”
Det du egentligen vill veta: “Är kandidaten ambitiös? Är de framtidstänkande? Har de en plan för hur de ska nå sina mål?”

Men hur många av oss har egentligen en aning om hur vårt liv ser ut om fem år? Än mindre har en plan för var vi ska vara då.

Den här frågan är irrelevant i en tid då utveckligen går i rasande fart och ingen vet hur världen ser ut om ens ett år.

Dessutom kan den lätt upplevas som en fälla. “Tänk om min personliga vision inte passar in i företagets vision? Låter jag för ambitiös eller för oambitiös?”

Fråga istället:
“Vad innebär framgång för dig och hur vet du om du är framgångsrik?”
Hur en person definierar framgång säger mycket om deras personlighet och drivkraft. Genom deras svar på den här frågan kan du enklare avgöra hur väl de skulle passa in i din företagskultur.

 

“Varför vill du jobba hos oss?”
Det är lite tidigt för den här frågan. De flesta kandidater har sökt flera jobb samtidigt och har kanske inte ens bestämt sig för om de är intresserade av att gå vidare i processen med dig.

Genom att ställa den här frågan kan du tvinga dem att spela mer entusiastiska än vad de kanske är.

Fråga istället:
“Vad för slags erfarenhet/utmaning letar du efter just nu i din karriär, och varför?”

Här håller du frågan mer generell och kan på så vis lära dig mer om kandidatens mål och motivation. Du kan lättare avgöra om deras önskemål stämmer överens med det du erbjuder – om ni är en bra matchning.

 

“Varför ska vi anställa just dig?”
Även här riskerar du ett inrepat svar fullt av opersonliga floskler. Det är underförstått att kandidaten är kompetent, ambitiös och har många goda egenskaper. Annars hade de inte suttit i den här intervjun med dig. Vad du vill veta är vad som utmärker dem. Vad du kan få av dem som du inte kan få av någon annan.

Fråga istället:
“Vilka unika erfarenheter och perspektiv tror du att du kan bidra med som ingen annan kan?”
Frågan är i stort sett densamma, men formuleringen fokuserar på det unika och utmärkande. Försök få hen att berätta om konkreta erfarenheter eller personlighetsdrag som de anser vara en konkurrensfördel, och varför.

 

 “Har du några frågor till mig?”
Frågan är såklart välmenande. Du vill vara säker på att kandidaten inte går ifrån intervjun med obesvarade frågor. Men genom att fråga detta antyder du lätt att kandidaten borde ha massvis av smarta frågor till dig. Att det rent av verkar oengagerat att inte ställa en fråga.

Fråga istället:
“Om du var i min sits, vilken fråga skulle du ställa för att avgöra om du var rätt för det här jobbet? (Och vad är ditt svar på den frågan?)”

Lita på att kandidaten flikar in under intervjuns gång om hen har frågor om rollen, ditt företag eller anställningsprocessen. Genom att istället avsluta med den här frågan ger du dem chansen att belysa ämnen som de gärna diskuterat men inte fått tillfälle att göra. Deras svar kan dessutom hjälpa dig att förstå yrkesrollen ännu bättre och kanske dra nytta av idéerna i framtida intervjuer.

 

Behöver du hjälp att ställa de rätta frågorna i en arbetsintervju?
Vi på OnePartnerGroup är proffs på rekrytering och bemanning. Oavsett om du behöver hitta en vd, inköpare, administratör, säljare eller en ekonomichef har vi verktygen för att attrahera rätt kandidater och tillsätta rätt person på rätt arbetsplats.

 

 

Andra artiklar för dig!