Psst! För att njuta av allt vår sida har att erbjuda så rekommenderar vi att du byter webbläsare. Här får du smidig vägledning: https://browsehappy.com/

Bemanning

1 min lästid

Trender inom bemanning som du bör ha koll på

Bemanningsbranschen växer sig större och större och utvecklingen går snabbt framåt. Här är några aktuella trender att hålla koll på.

Kompetensen blir mer specialiserad

En första sak vi kan konstatera är att efterfrågan på högre kompetens hos personalen ökar. För att möta detta behov kan vi se att allt fler bemanningsföretag går från att erbjuda generell bemanning till att ha sin en egen nisch med en snävare inriktning på specifika branscher, och de hyr nu oftare ut personal till yrken som är mer kompetenskrävande än tidigare.

Uthyrningsperioderna blir allt längre

Vi kan också se en trend i sättet företag anlitar bemanningsföretag. Förr anlitades bemanningsföretag i fösta hand för att snabbt täcka ett akut behov eller personalbrist under en kort period. Men under den senaste tiden har det också blivit vanligt att hyra personal mer löpande och även under längre tidsperioder. Fler företag ser det som ett sätt att t.ex. förebygga negativa effekter vid personalminskningar.

 

Bemanningstjänster sprids till fler branscher

En tredje spännande trend är att bemanningstjänsterna nu sprider sig till nya branscher där det inte har synts tidigare. Bland annat hyrs personal ut till både flygbolag, juristfirmor och forskningsprojekt men också för event och inom hotell- och restaurangbranschen. Det har också blivit vanligt att hyra in en chef – vilket var helt otänkbart för några år sedan. Detta är ännu ett bevis på hur kompetensen växer oss de bemanningsanställda och konkurrensen på högutbildade ökar.

Andra artiklar för dig!