Psst! För att njuta av allt vår sida har att erbjuda så rekommenderar vi att du byter webbläsare. Här får du smidig vägledning: https://browsehappy.com/

Bemanning

2 min lästid

Om man jobbar som konsult på ett bemanningsföretag, vad tjänar man då?

Lön är ofta en betydelsefull faktor när du börjar ett nytt jobb och vi får ofta frågan vad man tjänar som uthyrd konsult. Här får du svaret!

Vi på OnePartnerGroup har kollektivavtal och det är något du kan luta dig mot som anställd hos oss. Vi är också ett auktoriserat bemanningsföretag vilket är en kvalitetsstämpel på att vi är en trygg och seriös arbetsgivare.

Men lönen då, först och främst så skiljer det sig hur din lön räknas ut beroende på om du är yrkesarbetare eller tjänsteman. Vi jobbar utifrån från bemanningsavtalen (kollektivavtal) för respektive område som bestämmer hur lönen ska se ut.

 

För dig som tjänsteman

Jobbar du som konsult inom ekonomi, IT, HR, kundtjänst eller har en chefsbefattning så gäller oftast tjänstemannaavtalet för dig. Lönen är individuellt satt för dig och i början av din anställning fram till månad 18 i din anställning har du en garanterad lön för minst 133 timmar per månad. Efter månad 18 i din sammanhängande anställning är du garanterad lön för minst 150 timmar. Många månader har fler än 133 eller 150 arbetstimmar och om du arbetar fler timmar än det så får du ett tillägg som kallas prestationslön för de överstigande timmarna. Jobbar du övertid eller haft förskjuten arbetstid tillkommer givetvis ersättning för det.

 

Lön för dig som yrkesarbetare

Om du jobbar på LO-avtalet, exempelvis är montör, fastighetsskötare, lagerarbetare eller snickare, räknas din lön fram via något som kallas GFL, genomsnittligt förtjänstläge. Du har en timlön som följer kundföretagets löneläge då det är uträknat på ett snitt på de som har motsvarande arbetsuppgifter som dig på det aktuella kundföretaget. Det spelar alltså ingen roll hur mycket erfarenhet du har eller hur gammal du är, utan alla som jobbar inom bemanning med samma arbetsuppgifter på ett kundföretag har samma lön. Eftersom lönen räknas ut på ett snitt betyder det att du skulle kunna tjäna mer som konsult än om du varit anställd direkt hos kundföretaget. Bra att veta är att när du byter arbetsuppgifter eller börjar jobba på ett annat kundföretag så ändras också din lön då det genomsnittliga förtjänstläget skiljer sig åt.

Jobbar du på LO-avtalet har såklart även rätt till andra ersättningar som exempelvis OB om det är så att du exempelvis jobbar skift.

 

Har du hört talas om helglön?

Du som jobbar på LO-avtalet och är tillsvidareanställd eller har en tidsbegränsad anställning som pågått mer än tre månader har rätt till helglön. Helglönen betalas ut för vissa helgdagar enligt reglerna i kollektivavtalet.

 

Lönen påverkas av hur många timmar du jobbar  

Som konsult, både som tjänsteman och arbetare, kan du få olika mycket i lön olika månader, eftersom vi jobbar med timlön. Det beror bland annat hur lång månaden är och hur många arbetstimmar det är under månaden.