Psst! För att njuta av allt vår sida har att erbjuda så rekommenderar vi att du byter webbläsare. Här får du smidig vägledning: https://browsehappy.com/

Bemanning

2 min lästid

Tänk på detta när du ska hyra in personal

Att hyra in personal från ett bemanningsföretag har flera fördelar. Genom att tänka efter både innan, under och efter inhyrningsperioden så kan du ge konsulten bättre förutsättningar och skapa bästa möjliga arbetsmiljö! Så vad bör du egentligen tänka på när du hyr in personal? Här kommer några tips.

Var noggrann när du beskriver önskad kompetens

Bemanningsföretagen har oftast en stor bank av arbetstagare med olika kompetenser och kan enkelt hitta rätt person för jobbet – men det krävs rätt beskrivning från dig för att få en fullträff. Innan du hyr in personal är det därför viktigt att noga tänka över vilken kompetens som kommer att krävas så att du kan vara tydlig med vad du söker när du kontaktar bemanningsföretaget.

 

Viktigt med en bra introduktion

När du väl har fått tag i rätt personal är nästa viktiga steg att ge en bra introduktion. Oavsett hur kompetent och erfaren den bemanningsanställde är medför en ny arbetsplats alltid en ny kultur med egna rutiner, risker och regler som är viktiga att informera om.

Ge tydliga instruktioner om arbetsuppgifter, hur eventuella maskiner fungerar, eventuell skyddsutrustning och outtalade regler, och försäkra dig om att personen har förstått innan hen sätter igång med arbetet.

Tänk på det sociala

En annan viktig del i introduktionen är att berätta om lokaler, rutiner kring lunch och fikapauser och de sociala normer som kan finnas. Kanske tipsa om restaurangen de flesta går till för att äta lunch eller berätta hur den nya kaffemaskinen fungerar. Dessa saker gör det enklare för personen att komma in i teamet, känna sig delaktig och trivas på arbetsplatsen.

Se också till att den bemanningsanställde är med på personalmöten och andra personalträffar och ge löpande stöd och återkoppling. Det är också viktigt att efter perioden utvärdera vad som gick bra och mindre bra, och hur ni kan göra det ännu bättre för nästa personal ni hyr in.

Lägg krut på den första dagen

Att vara bemanningsanställd innebär många första-dagen-på-jobbet-upplevelser så tänk efter hur du kan ge din inhyrda medarbetare en bra första dag hos dig med både tydliga instruktioner och en involvering i det sociala.

Genom att tänka efter både innan, under och efter perioden så kan du förebygga riskerna och skapa bästa möjliga arbetsmiljö.

Andra artiklar för dig!