Psst! För att njuta av allt vår sida har att erbjuda så rekommenderar vi att du byter webbläsare. Här får du smidig vägledning: https://browsehappy.com/

Bemanning

2 min lästid

Bra lösning att hyra en chef

Att hyra en chef kan vara en bra lösning när du tillfälligt behöver ersätta en anställd i chefs- eller ledarposition. Det kan också vara bra om företaget står inför förändringsarbete eller behöver lösa ett visst problem. Precis som med all bemanning finns det en hel del saker som är viktiga att ha i bakhuvudet för att få det att fungera både arbetsmässigt och kulturellt.

En chef har både höga förväntningar och ett stort ansvar på sina axlar. När du hyr in en chef är det därför viktigt med en bra matchning, där den inhyrde chefen har rätt erfarenhet och kompetens för de förväntade arbetet. Här är bemanningsföretagen experter som hjälper dig att hitta en lämplig kandidat, och med rätt matchning skapas bra förutsättningar för att bemanningen ska fungera. När rätt person väl är på plats finns det dock ytterligare saker som spelar roll för resultatet.

 

Få in chefen i kulturen

En inhyrd chef kastas snabbt in på arbetsplatsen och förväntas ofta prestera från dag ett. Men att tänka på är att denne också kastas in i ett helt nytt system och en ny kultur. Även om personen besitter rätt kompetens är det otroligt viktigt att personen snabbt får lära känna – och blir en del av – företagskulturen.

Allt från att lära sig om arbetsplatsens olika rutiner, till vilken person man ska vända sig till i olika frågor eller på vilket sätt man ska kommunicera med sina medarbetare för att få bäst och snabbast resultat, är viktigt för att den inhyrde chefen ska kunna bygga ett förtroende hos sina medarbetare. Förtroende är en nödvändighet för att i sin tur kunna motivera sina medarbetare, och har en stor påverkan på produktivitet och resultat. Det är också viktigt att den inhyrde chefen blir informerad om vilka befogenheter hen har för att kunna ta beslut.

 

Matcha rätt

När du hyr in en chef gäller det alltså att du dels tänker på att göra en bra matchning, dels låter den inhyrde snabbt få en introduktion i företagets kultur och rutiner. Med båda delar i åtanke har du goda chanser att få det att fungera riktigt bra.

Andra artiklar för dig!